Centrální sledování stavu motorů

Spolehlivé sledování stavu pomocí vibračního a teplotního senzoru QM30VT1.

Ve výrobních závodech a skladech, a to ať už ve výfukových systémech, čerpadlech nebo kompresorech, se často ve vzdálených lokalitách používají motory různých velikostí. Údržba strojů je proto často časově náročná a náchylná k chybám, zejména pokud jsou pracovníci údržby pověřeni provádět kontroly na místě jen zřídka.

Místo toho lze data z více motorů centrálně shromažďovat, vyhodnocovat a zobrazovat. Pokud je to nutné, lze vyvolat alarmové zprávy pro včasné upozornění na hrozíci poruchy. Uživatelé mohou k tomuto účelu využít rádiovou technologii pro připojení vibračního a teplotního senzoru QM30VT1 k vysoce výkonému operátorskému HMI/PLC panelu TX700.

Výhody:

  • Snadná modernizace řízení bez zásahu do řídicího systému.
  • Spolehlivý provoz motoru pomocí monitorování s individuální vizualizací dat a automatickými alarmy.
  • Cílené přiřazení úkolů technikům díky efektivní prediktivní údržbě.
  • Přístup k datům motorů s omezeným přístupem.

  • Senzory QM30 jsou přímo namontované na motoru a měří hodnoty vibrací a teploty

  • Bezdrát: Stavová data jsou přenášena pomocí proprietální bezdrátové sitě

  • Panel TX700 zobrazuje data a alarmové hlášky

Robustní senzor měří hodnoty vibrací a teploty

Uvolnil se motor a způsobil špatné zarovnání hřídele? Je ložisko zaseknuté nebo je nevyvážené spojení? Mechanické vibrace mohou takové problémy naznačovat. Vibrační a teplotní senzor QM30VT1 detekuje vibrace s vysokou úrovní přesnosti. Za tímto účelem jsou kompaktní senzory založené na MEMS bázi (mikroelektromechanický systém) jednoduše namontovány přímo na motor pomocí magnetického držáku. Odsud jsou sbírány data o rychlosti a akceleraci ve dvou osách a v různých frekvenčních rozsazích. Změny v naměřených datech tak mohou identifikovat různé formy poruchy.

Měření teploty povrchové teploty motory je také rozhodující, výrazné zvýšení teploty může být ukazatelem opotřebení nebo nedostatečného maziva na ložisku. Senzor v krytí IP67 také detekuje tyto teplotní změny v rozsahu -40 °C až +105 °C.

Přenos dat pomocí proprietární bezdrátové sítě

Pracovník údržby může připojit vibrační a teplotní senzor k bateriovému rádiovému modulu DX80. Naměřené hodnoty jsou poté poslány do příjimacího modulu systému DX80 pomocí proprietární bezdrátové sítě. 

Uživatelská vizualizace dat

Pracovník údržby jasně vidí stavy pohonů zobrazené na HMI/PLC panelech společnosti Turck řady TX700. Díky softwaru TX VisuPro mohou být hodnoty motoru zobrazeny několika způsoby. Navíc mohou uživatelé vyčítat také historické trendy, exportovat datové logy nebo konfigurovat alarmy jako automatické e-mailové notifikace. Možné je také ethernetové připojení do podnikové sítě, které umožní dotazování dat odkudkoliv ze sítě.

Kontrolní systém jako samostatné řešení

S tímto autonomním řešením mohou údržbáři vždy vidět stavová data všech strojů – buďto na stroji na operátorském HMI panelu nebo na jakémkoliv počítači v podnikové síti.

Select Country

Turck worldwide

to top