Centrální sledování stavu motorů

Spolehlivé sledování stavu pomocí vibračního a teplotního senzoru QM42VT1.

Ve výrobních závodech a skladech, a to ať už ve výfukových systémech, čerpadlech nebo kompresorech, se často ve vzdálených lokalitách používají motory různých velikostí. Údržba strojů je proto často časově náročná a náchylná k chybám, zejména pokud jsou pracovníci údržby pověřeni provádět kontroly na místě jen zřídka.

Místo toho lze data z více motorů centrálně shromažďovat, vyhodnocovat a zobrazovat. Pokud je to nutné, lze vyvolat alarmové zprávy pro včasné upozornění na hrozíci poruchy. Uživatelé mohou k tomuto účelu využít rádiovou technologii pro připojení vibračního a teplotního senzoru QM42VT1 k vysoce výkonému operátorskému HMI/PLC panelu TX700.

Výhody:

  • Snadná modernizace řízení bez zásahu do řídicího systému.
  • Spolehlivý provoz motoru pomocí monitorování s individuální vizualizací dat a automatickými alarmy.
  • Cílené přiřazení úkolů technikům díky efektivní prediktivní údržbě.
  • Přístup k datům motorů s omezeným přístupem.

Select Country

Turck worldwide