Robotické svařovací buňky propojené Ethernetem

Switche s IP67 redukují zapojení a dobu cyklu v aplikacích pro výměnu nástrojů

Typickými výzvami při propojování robotických buněk při montáži karoserie jsou krátké doby cyklu, a to i během výměny nástrojů nebo přenos dat z kamer tak rychle, že roboti mohou být během běžícího procesu zarovnáni a opraveni. Kromě toho musí být datový přenos bezpečný a celá aplikace musí být maximálně dostupná.

Cut-through přeposílání a GBit páteř pro rychlý přenos dat

Řízený ethernetový switch TBEN-L-SE-M2 přenáší datové rámce prostřednictvím Cut-through přesměrování. Minimalizuje se tak doba latence, protože přenos dat začíná hned, jakmile je známo, kam má být rámec vysílán, ještě předtím, než se datový rámec přijme celý. IP kamery mohou být použity pro navádění robota v procesu - místo následné kontroly kvality produktu. Kromě toho switch se dvěma GBit porty vytváří vysokorychlostní páteř jako rychlé datové spojení s řídícím systémem.

Výhody

  • Nejrychlejší výměny nástroje za méně než 150 ms pomocí vysokorychlostního propojení
  • Maximální zabezpečení pomocí brány firewall, směrování NAT a VLAN
  • Rychlá propustnost dat díky vysokorychlostní páteři GBit a přesměrování vstupů
  • Vysoká dostupnost prostřednictvím monitorování zatížení sítě a broadcast bariéry
  • Minimalizace zapojení, neboť ochrana IP67 umožňuje montáž v poli

  • Vysokorychlostní páteř zajišťuje přenos dat mezi switchem a řídícím PLC

  • Přiřazení IP adresy založené na portu v sítích Ethernet/IP a standardních sítích Ethernet

  • Instalace switchů přímo v poli minimalizuje nároky na kabeláž

  • Díky Multicast vysílání má několik účastníků přístup k toku dat IP kamery

Switch urychluje výměny nástrojů s nejrychlejšími časy propojení. Zařízení Ethernet/IP se zařízeními Quick-Connect a Profinet s rychlým spuštěním jsou online za méně než 150 milisekund. Rychlé výměny nástrojů umožňují efektivní využití robotů i při velké rozmanitosti produktů.

Vysoká dostupnost díky monitorování zatížení sítě a ochraně "Broadcast Storm Protection"

Pokud jsou switche provozovány na hranici jejich výkonu, obvykle to není zaznamenáno nebo je to zaznamenáno příliš pozdě. Tato podmínka je však rozhodující pro dostupnost systému, protože může snadno vést k přetížení paměti a tím k selhání síťových zařízení. Integrované monitorování zatížení sítě umožňuje portový přehled, kolik šířky pásma je stále k dispozici jako rezerva. Aby bylo zajištěno, že nekontrolované požadavky na vysílání dočasně nezabírají celou šířku pásma sítě, má switch integrovanou ochranu proti nadměrnému šíření broadcastového provozu.

VLAN, firewall a směrování NAT zaručují maximální zabezpečení sítě

Výrobní a řídící sítě lze oddělit prostřednictvím virtuálních sítí (VLAN). To umožňuje lepší kontrolu přístupových práv. Kromě integrovaného firewallu poskytuje funkce NAT směrování switche také zvýšenou bezpečnost. Směrování NAT zabraňuje konfliktním IP adresám. Zařízení jsou pak adresována pomocí aliasu IP, což také zabraňuje manipulaci a neoprávněnému přístupu k zařízením.

Select Country

Turck worldwide

to top