IO-Link

Co je to IO-Link?

Stále více a více senzorů je dnes vybaveno mikroprocesory, které se používají např. pro ovládání signalizace, parametrizaci nebo pro ukládání konfiguračních údajů. Logickým krokem proto bylo překonat úzké místo standardního binárního rozhraní a umožnit používat toto rozhraní i pro přenos dalších údajů.   

IO-Link, IO Link senzor

Přehled IO-Link systémů – kliknutím se obrázek zvětší

Z tohoto důvodu se sešla řada světově významných výrobců průmyslové automatizace, aby vytvořila komunikační rozhraní pro senzory a akční členy, nezávislé na použité sběrnici:
IO-Link.

Primárním cílem byla kompatibilita se stávajícími technologiemi, aby byla zajištěna ochranu stávajících investic.

Technologie

IO-Link je založen na propojení typu point-to-point mezi senzorem / akčním členem a interfaceovým modulem. Binární rozhraní bylo až dosud používáno pouze pro přenos binární informace. IO-Link nyní umožňuj přenášet dva byty informací v cyklu 2 ms pomocí modifikovaného binárního rozhraní. Vedle hodnoty procesní veličiny je možné přenášet další informace, jako např. parametry nebo diagnostická hlášení. I "poslední metr kabelu" tedy nyní umožňuje univerzální komunikaci se senzorem nebo akčním členem.       

Integrace v systémech s Profinetem

IO-Link zařízení se doposud nemohly přímo integrovat do Profinet projektů. Uživatelé obvykle museli manuálně zadat vlastnosti jako je třída zařízení nebo ID výrobce. Parametry jakou jsou měřicí rozsahy a výstupní signály musely být naprogramovány nebo nastaveny pomocí dalšího software.

Společnost Turck nyní poskytuje pomoc s novou funkcí. Funkce SIDI (Simple IO-Link Device Integration) umožňuje integraci IO-Link zařízení přímo ve vývojovém prostředí Profinetu, jako je TIA Portal. IO-Link zařízení jsou zde vložena jako submoduly GSMDL souboru IO-Linkových masterů. Společnost Turck má standardně v SIDI knihovně přiložené všechna svá IO-Link zařízení i zařízení společnosti Banner Engineering, strategického partnera v oblasti optických senzorů.

SIDI nabízí úplnou konfiguraci IO-Link zařízení přímo z vývojového prostředí Profinet systémů.

Výběr IO-Link zařízení z hardwarového katalogu (klikněte pro zvětšení)

Pokud je připojené zařízení součástí SIDI knihovny v souboru GSDML, programátoři PLC ho mohou vybrat z katalogu zařízení v jejich programovacím prostředí. Programátor tak uvidí všechny významné IO-Link údaje těchto zařízení a může pozměnit parametry jsou jsou měřicí rozsahy, výstupní signály nebo rychlosti pulzů v polích prostého textu. Proto je také možný vývoj programu bez připojených IO-Link zařízení.

IO-Link otevírá dveře průmyslovému internetu věcí

Select Country

Turck worldwide

to top