IO-Link

Co je to IO-Link?

Stále více a více senzorů je dnes vybaveno mikroprocesory, které se používají např. pro ovládání signalizace, parametrizaci nebo pro ukládání konfiguračních údajů. Logickým krokem proto bylo překonat úzké místo standardního binárního rozhraní a umožnit používat toto rozhraní i pro přenos dalších údajů.   

IO-Link, IO Link senzor

Přehled IO-Link systémů – kliknutím se obrázek zvětší

Z tohoto důvodu se sešla řada světově významných výrobců průmyslové automatizace, aby vytvořila komunikační rozhraní pro senzory a akční členy, nezávislé na použité sběrnici:
IO-Link.

Primárním cílem byla kompatibilita se stávajícími technologiemi, aby byla zajištěna ochranu stávajících investic.

Technologie

IO-Link je založen na propojení typu point-to-point mezi senzorem / akčním členem a interfaceovým modulem. Binární rozhraní bylo až dosud používáno pouze pro přenos binární informace. IO-Link nyní umožňuj přenášet dva byty informací v cyklu 2 ms pomocí modifikovaného binárního rozhraní. Vedle hodnoty procesní veličiny je možné přenášet další informace, jako např. parametry nebo diagnostická hlášení. I "poslední metr kabelu" tedy nyní umožňuje univerzální komunikaci se senzorem nebo akčním členem.       

Efektivní proces

 • Možnost úplné parametrizace zařízení a její provádění v reálném čase.
 • Efektivní procesy vyžadují používání rozdílných sad parametrů, jako např. kontrolované meze nebo zesílení, v různých fázích procesu výroby.
 • Nástroj pro provádění rychlých změn nastavení.

IO-Link snižuje cenu stroje

 • Redukce skladových zásob díky používání multifukčních přístrojů.
 • Je třeba pouze jeden typ I/O modulu a jeden typ levného kabelu.
 • Redukce rozměrů I/O komponent.
 • Displeje a přepínače pro nastavování nemusí být součástí přístroje.
 • Redukce nákladů na konstrukci a montáž, možnost automatického generování dokumentace parametrů přístroje během konstrukční fáze.

 

geringe_kosten_280x160.jpg

Zlepšená použitelnost zařízení

 • Komplexní stavové informace a možnost diagnostiky zařízení vedou k drastickému snížení doby odstávek.
 • Podrobné informace umožňují jednoduše šetřit náklady například pomocí prediktivní údržby nebo správy zařízení.
 • Výměna přístroje bez potřeby ručního nastavování parametrů snižuje potřebu kvalifikovaného personálu.

 

IO-Link produkty

Následující odkazy Vás přesměrují do databáze IO-Link produktů.

Select Country

Turck worldwide