Sledování prostředí ve skladovacích prostorách

Efektivní sledování vlhkosti a teploty pomocí rádiové technologie a Cloudového řešení společnosti Turck

Nepřetržité sledování teploty a vlhkosti ve skladovacích prostorách

V mnoha prostředích pro skladování potravit, musí být nepřetržitě udržována teplota a vlhkost. Manuální kontrola a dokumentace těchto hodnot může být časově náročná, obzvláště na velkých skladovacích plochách s mnoha měřicími body.

Kombinovaný senzor teploty a vlhkosti (M12MFTH) posílá data pomocí bateriového nodu DX80 do bezdrátové komunikační brány DX80 umístné v rozvaděči. Odtud jsou data posílána pomocí Modbus RTU do Cloudové komunikační brány (TCG20) společnosti Turck, která data přeposílá do Cloudu společnosti Turck buďto pomocí Wi-Fi nebo mobilního UMTS připojení. Díky bezdrátovému připojení, není potřeba mít přístup do podnikové sítě, čímž se lze vyhnout případným bezpečnostním zábranám se síťovým přístupem.

Výhody:

  • Zvýšená spolehlivost díky neustálému nahrávání trendu
  • Šifrovaný cloudový protokol a volitelný hosting u zákazníka pro maximální bezpečnost
  • Rychlá instalace s bezdrátovým monitorovacím řešením
  • Reporty dat jsou exportovány v CSV formátu pro zjednodušenou dokumentaci

  • Síla automatizovaného bezdrátového systému je zřejmá v rozsáhlých prostorách

  • 2,4GHz systém DX přenáší data proprietárním protokolem na vzdálenost až 3,2 kilometrů

  • Komunikační brána TCG20 šifruje a posílá data do Turck Cloudu pomocí Wi-Fi nebo UMTS připojení.

  • Dashboardy lze generovat individuálně z libovolného počtu datových záznamů

Systém sledování prostředí pro bezpečnost a efektivitu 

Data jsou přenášena z TCG20 do Cloudu pomocí šifrovaného cloudového protokolu Kolibri, který splňuje nejpřísnější bezpečnostní požadavky (šifrovaný přenos dat v souladu s TLS 1.3, AES128/AES256). Cloudové řešení společnosti Turck může být hostováno v datovém centru společnosti Turck nebo na vyžádání na serveru zákazníka, které umožní soukromé cloudové řešení bez připojení k internetu.

Dashboardy v Cloudu zřetelně zobrazují data ze všech senzorů. Nejsou vyžadovány žádné znalosti programování pro nastavení zobrazení dat nebo konfiguraci automatických varovných SMS nebo emailových notifikací — přístup společnosti Turck je "konfigurace nikoliv programování". Kdokoliv kdo zná standardní PC software bude schopný nakonfigurovat nahrávání trendů s dlouhou periodou nebo vytvořit reporty jako CSV soubory. 

Systémy sledování prostředí zvyšují bezpečnost při monitorování skladovacích prostorů vyžadují pouze minimální využití personálu a zdrojů.

Select Country

Turck worldwide

to top