Bezkontaktní ověřování přepravních palet

Senzory na přepravní paletě nebo nosičích dílů jsou připojeny do příslušných provozních stanic pomocí indukčních vazebních členů společnosti Turck. Vazební členy bezkontaktně přenáší data a energii, zatímco dynamické párování umožňuje spojení jednoho primárního členu s několika sekundárními členy. V kombinaci s I/O hubem společnosti Turck lze dokonce identifikovat nosič dílů bez další RFID instalace. S IO-Linkem lze přenést 16 I/O přes indukčního vazebního členu.

Výhody:

  • Indukční vazební členy (NIC) umožňují bezkontaktní přenos energie a dat mezi senzory/akčními členy a nosiči dílů
  • Příslušný nosič je unikátně identifikován prostřednictvím I/O hubu na nosiči dílů bez potřeby další identifikace
  • Vazební člen přenese 12 W přes vzduchovou mezeru širokou až 7 mm

  • The workpiece is uniquely identified via the I/O hub on the workpiece carrier

  • The inductive couplers allow wear-free signal and energy transmission

  • The application can be combined with a contactless tool identification at the robots

  • I/O hub TBIL

  • Inductive coupler NIC

Select Country

Turck worldwide

to top