Vstupy/výstupy pro potravinářské zařízení

Společnost Peerless Machinery Corporation zvolila I/O produkty společnosti Turck do své distribuční I/O sítě pro vytvoření rozvodné stanice, která řeší řízení na výrobní úrovni. Plug and play technologie společnosti Turck umožňuje vložit I/O do jakéhokoliv úseku, kde je potřeba EtherNet/IP.
  • TURCK pro lokální řízení připojuje rozvodné stanice na každý stroj

Přizpůsobení produktu

Peerless Machinery Corporation připravuje ucelené systémy pro své zákazníky, jako jsou systémy pro manipulaci s těstem, které těsto přesouvají z hnětacího stroje do zařízení pro další úpravu a formování.

První překážkou, které Peerless čelil byla standardizace síťového protokolu, který by měl synchronizovat všechny systémy. EtherNet/IP byl síťový protokol, který si Peerless vybral, protože zajišťuje pevnější řízení a pomůže Peerlessu se streamline operacemi. "Vidíme EtherNet/IP jako nový standard, protože získává celosvětový ohlas v průmyslovém odvětví," říká Eric Cruse, kontrolní technik v Peerless. "Také chceme systém, který by umožnil rozšíření o diagnostické informace a nabídl otevřenou platformu pro naše zákazníky." Ačkoliv implementace EtherNet/IP společnosti dala pevné řízení, Peerless měl stále centrální rozvaděč plný pohonů a PLC a měl natažené drátové vedení ze strojů do řadičů. Vzhledem k uspořádání výrobního úseku, může být vedení dlouhé až 250 stop (76 metrů) a občas vede do jiného úseku.

Další úkolem společnosti je udržování a uklízení výrobních prostor bez poškození zařízení, které udržují výrobu v provozu. Protože se všechny aplikace od Peerless používají v potravinářském průmyslu, je naprosto nezbytné, aby stroje zůstaly hygienicky čisté. Vysoký tlak, vysoké teploty při mytí, často používané čistící prostředky jsou při údržbě nezbytné pro zachování sterilního pracovního prostředí.

Nasazení standardních I/O

Peerless se rozhodl  nasadit distribuční I/O systém, aby mohl vyjmout hlavní řídicí panel z potenciálně drsných podmínek. Společnost to dokázala vytvořením rozvodných stanic na každém stroji, ve kterých používá systém BL20 společnosti Turck s EtherNet/IP a I/O svorkami. BL20 je I/O systém se stupněm krytí IP20 vhodný pro montáž do rozvaděče, poskytující lokální ovládání, které je potřeba ve výrobním úseku bez primárního řídicího panelu. "Zvolili jsme soustavu BL20, protože pomáhá odstraňovat problémy na stroji," dodává Cruse. Peerless také využívá slučovače společnosti Turck se stupněm krytí NEMA4X uvnitř distribuční I/O struktury, prostřednictvím kterých spouští všechny lokální senzory a další zařízení.

Každá stanice obsahuje jeden systém BL20, který udržuje kontrolu nad jedním strojem a využívá kabely s konektory pro přenos informací ze stanice do hlavního řídicího rozvaděče. Tímto Peerless již nepotřebuje vést dlouhé vedení s pevnými vodiči do řídicího rozvaděče. "Převodem na distribuční I/O jsme ušetřili montážní náklady na polovinu", dodává Cruse.

 

Select Country

Turck worldwide

to top