Efektivní proces

 • Možnost úplné parametrizace zařízení a její provádění v reálném čase.
 • Efektivní procesy vyžadují používání rozdílných sad parametrů, jako např. kontrolované meze nebo zesílení, v různých fázích procesu výroby.
 • Nástroj pro provádění rychlých změn nastavení.

IO-Link snižuje cenu stroje

 • Redukce skladových zásob díky používání multifukčních přístrojů.
 • Je třeba pouze jeden typ I/O modulu a jeden typ levného kabelu.
 • Redukce rozměrů I/O komponent.
 • Displeje a přepínače pro nastavování nemusí být součástí přístroje.
 • Redukce nákladů na konstrukci a montáž, možnost automatického generování dokumentace parametrů přístroje během konstrukční fáze.

 

geringe_kosten_280x160.jpg

Zlepšená použitelnost zařízení

 • Komplexní stavové informace a možnost diagnostiky zařízení vedou k drastickému snížení doby odstávek.
 • Podrobné informace umožňují jednoduše šetřit náklady například pomocí prediktivní údržby nebo správy zařízení.
 • Výměna přístroje bez potřeby ručního nastavování parametrů snižuje potřebu kvalifikovaného personálu.

 

Select Country

Turck worldwide

to top