Řízení přístupu do chráněných oblastí

Samostatný systém RFID spolehlivě chrání před neoprávněným přístupem do zabezpečených prostor.

V mnoha výrobních a logistických prostředích existují chráněné oblasti nebo skříně, které vyžadují zabezpečení proti neoprávněnému přístupu. Pro nízkou a střední úroveň zabezpečení se často používají cylindrické zámky. Nevýhodou tohoto přístupu však je, že pro každý zámek může být zapotřebí samostatný klíč.

Cenově výhodné ovládání dveří

Zařízení IO-Link pro čtení/zápis s ochranou heslem a režimem SIO nabízejí cenově výhodnou alternativu. Nejprve je třeba zapsat heslo do čipu SLIX2 na běžné čtečce RFID; stejné heslo je uloženo také ve čtečce IO-Link.

Zákaznické výhody

  • Nákladově efektivní řešení, protože není potřeba řídicí jednotka ani rozhraní.
  • Zvýšená úroveň zabezpečení citlivých oblastí 
  • Snadná modernizace, protože je zapotřebí pouze zdroj napájení
  • Rychlá instalace díky krytí IP67 bez ovládací skříňky

  • If the password on the tag matches the password stored in the reader, the lock is released

  • The tag can only be read if the password is correct

  • Increased level of security thanks to RFID access control

Čtečka IO-Link musí být pro tento účel provozována v režimu SIO. Pokud se heslo na čipu shoduje s heslem, které je uloženo ve čtečce, sepne výstup, max. 200 mA. Duplikovat tag bez znalosti hesla není jednoduše možné.

Autonomní řešení bez PLC nebo rozhraní

Aplikaci lze snadno modernizovat, protože čtecí/zapisovací zařízení nevyžaduje rozhraní, IO-Link master nebo dokonce PLC. Čtečka jednoduše potřebuje napájení, aby mohla prostřednictvím svého spínacího výstupu uvolnit relé nebo dveřní blokovací zařízení. Pro kontrolu přístupu lze použít tři čtečky IO-Link TN-M18-IOL2, TN-M30-IOL2 a TN-Q40-IOL2.

Select Country

Turck worldwide

to top