I/O systém excom umožňuje bezpečné zkapalňování vodíku

Procesní automatizace založená na sběrnici Profibus DP v prostorách s ochranou proti výbuchu a v základním prostředí

Vzhledem k celosvětovému nedostatku energie je vodík považován za slibnou alternativu k fosilním palivům. Zkapalňování vodíku pomáhá snížit náklady na jeho přepravu a skladování, zvyšuje bezpečnost a prodlužuje životnost palivových článků. Zařízení na zkapalňování vodíku zahrnuje přenos signálů na velké vzdálenosti, např. 150 metrů a více. Některá zařízení jsou také instalována v prostorách chráněných proti výbuchu.

Vaše výhody

  • Pouze jeden systém pro jiskrově bezpečné a běžné signály
  • Úspora místa díky integrovanému oddělení Ex a montáži v nebezpečných prostorech
  • Jednotná logika systému a provozní filozofie pro všechny Ex zóny a základní prostředí

  • Systém excom pro zónu 2, instalovaný v rozváděči v blízkosti kompresoru.

  • Ovládací skříň v centrální řídicí místnosti, vybavená systémem excom pro bezpečné oblasti

  • TX700 umožňuje vzdálený přístup k řídicím jednotkám a dalším zařízením prostřednictvím tunelu VPN.

Optimalizace nákladů a dodacích lhůt díky sběrnicové technologii

Hlavními součástmi zařízení na zkapalňování vodíku jsou kompresor, odlučovač oleje, chladicí box, řídicí systém, nádrž pro skladování kapalného vodíku, přečerpávací potrubí z chladicího boxu do nádrže a vyrovnávací nádrž na vodík. Poté, co je vodík přiveden do zařízení z vyrovnávací nádrže, je stlačen v kompresoru a ochlazen, dokud se nestane kapalným. Kapalný vodík se skladuje v nádrži a následně se používá pro výzkumné účely v nízkoteplotním výzkumu nebo pro vozidla s palivovými články.

Většina součástí systému je umístěna venku. Ve velínu je umístěna řídicí jednotka a rozváděč se systémem excom pro bezpečné prostory (systém N). Uživatel konfiguruje systém excom jako systém vzdálených vstupů a výstupů v zóně 2. Instalace v blízkosti zařízení eliminuje nutnost vést více jednotlivých kabelů a kabelových propojek atd. a tím také snižuje náklady. Zkracuje se také uvedení zařízení do provozu. Sběrnice ProfiBus-DP navíc využívá společný a osvědčený komunikační standard, který podporují systémy pro řízení procesů a řídicí jednotky mnoha výrobců, čímž se zvyšuje flexibilita a rozšiřitelnost zařízení. 

Úspora místa díky systému I/O s integrovanou izolací Ex 

Řešení společnosti Turck s vysoce dostupným systémem excom nabízí maximální flexibilitu pro aplikace, ve kterých se v nebezpečných prostorech používají jiskrově bezpečná zařízení i zařízení bez jiskrové bezpečnosti. Systém excom nabízí řešení pro montáž v zóně 1, zóně 2 nebo v bezpečné oblasti (systém N), a je tak ideálně vhodný pro signální připojení akčních členů a senzorů k procesním modulům. Umožňuje připojení jiskrově bezpečných zařízení až do zón 1 a 0, přičemž izolace Ex je již integrována v systému. Uživatel tak ušetří místo a náklady na samostatnou izolační úroveň. Ve srovnání s podobnými systémy na trhu nabízí systém excom nejvyšší hustotu balení, což znamená, že zabírá méně místa - ať už přímo v závodě, nebo ve velínu.

Select Country

Turck worldwide

to top