Bezkontaktní rotační senzor ve výrobě brambor

Bezkontaktní rotační snímač QR24 společnosti Turck představuje výhodu bezkontaktního měřicího principu na vyrovnávacím dopravníku v továrně na zpracování brambor Schaap v Nizozemí.

Slabou stránkou různých typů rotačních snímačů jsou často omezení spojená s měřicím principem, jejich elektromagnetická kompatibilita nebo další ovlivňující faktory. Nevýhodou je nejčastěji jejich mechanické provedení. V továrně na zpracování brambor, Schaap Holland B.V., senzory QR24 společnosti Turck bezkontaktně sledují vyrovnávací dopravník a šetří technicky zdatný personál na řešení složitějších úkolů.

 

  • Snímací element se otáčí s hliníkovým kroužkem

  • Vyrovnávací dopravník: na oba pásy lze vyrovnat až 500 kilo brambor

  • Nerezový kryt během provozu zakrývá motor společně s rotačním snímačem

  • Pružná montáž tohoto snímače je náchylná na mechanické poruchy a opotřebení

  • Dva pásy s bramborami (bílé) jsou zobrazeny na operátorském panelu systému S7

Plně integrovaný proces

Pěstitel brambor Schaap Holland B.V dodává ročně 45 000 tun brambor komerčním zákazníkům a do zásobovacího průmyslu. Třídění, mytí a škrábání je z velké části automatizované. Dopravník přesouvá brambory z úseku mytí do ochlazovacího tunelu. Za účelem zabránit zastavení celé linky používá Schaap vyrovnávací dopravník před vážením v balícím stroji.

QR24 sleduje motor vyrovnávacího dopravníku

Když je potřeba doplnit obalový materiál, celý proces se již nezastaví, protože vyrovnávací dopravník sníží rychlost a vyrovná zpoždění. Pro sledování pohybu pásu byl v nedávné době instalován bezkontaktní rotační snímač od společnosti Turck. To umožňuje vyrovnat až 500 kg brambor.

Velký důraz na mechanizmus

Hřídel motoru se otáčí pomalu a proto byl senzor QR24 nastaven na rozlišení dvanáct pulzů na otáčku. Lineární pohyb chladícího dopravníku musí být sledován právě jedním pulzem každých pět centimetrů. Dříve používané inkrementální snímače byly založené na optickém měřicím principu a musely být montovány pružně. Byly umístěny na hřídeli pomocí dvou malých pružinových listů: "Stabilita a přesnost těchto snímačů nebyl problém, ale předchozí řešení přinášelo několik mechanických problémů," vysvětluje Raalte. "Vzhledem k vibracím motoru, se pružiny pohybovaly a tak již po dvou letech nebyly použitelné".

Bez potřeby těsnění nebo pružinové vazby

S bezkontaktním rotačním senzorem společnosti Turck již nebude problém. Pružná vazba již není nutná, protože mezi hřídelem a senzorem není žádné mechanické spojení. Pouze snímací element je přímo spojen s hřídelem. "Rotační snímač jako je tento jsme hledali roky," říká Raalte. "Když jsem uviděl toto zařízení na titulní straně zákaznického magazínu, hned jsem věděl, že potřebujeme něco podobného."

Bezkontaktní rotační senzor QR24

Všechny varianty senzoru QR24 a snímacího elementu jsou plně zapouzdřené a utěsněné, dvě nezávislé jednotky, které odolávají vibracím nebo rázům hřídele. Kuličková ložiska nebo těsnění, která podléhají opotřebení a vedou k prostojům stroje nebo dlouhým údržbám již nejsou třeba. Řada senzorů QR24 tak má náskok před optickými i magnetickými snímači.

 

Select Country

Turck worldwide

to top