Identifikace velkých pytlů a bioreaktorů

Speciální RFID taky na velkých pytlech lze snadno vyčítat pomocí ruční čtečky

Velké vaky a bioreaktory se ve farmaceutickém průmyslu často používají ke skladování surovin a prekurzorů. Ve složitých výrobních prostředích, kde je v provozu až 30 vakůsoučasně, však může být obtížné udržet si přehled o sterilitě jednotlivých vaků nebo hadic.

Běžné metody identifikace vaků a bioreaktorů, jako jsou čárové kódy nebo nalepené etikety, nejsou vždy ideální, protože inkousty a lepidla by se mohly rozptýlit skrz fólie a kontaminovat výrobek

Digitální řešení pro zvýšení počtu nápravných a preventivních opatření (CAPA) zajišťující bezpečnost práce a stálou kvalitu výrobků, je zde účinnou odpovědí.

VÝHODY:

  • Identifikace velkých pytlů a bioreaktorů pomocí RFID systému BL ident zvyšuje trvalou kvalitu produktu a bezpečnost práce
  • Jednoduché sledování, dohledávání a snadné zpětné volání jednotlivých velkých pytlů.

  • Tagy jsou připevněny na velké pytle pomocí speciálních stahovacích pásek

  • Tag lze číst kdekoliv pomocí ruční čtečky

  • Tagy jsou dostupné v různých tvarech i velikostech

Optimalizace CAPA na základě RFID

Klíčovým prvkem farmaceutického systému kvality ICH Q10 jsou nápravná a preventivní opatření. V souladu s přístupem CAPA umožňuje integrace technologie RFID do identifikace velkých vaků a bioreaktorů komplexní zlepšení kvality, bezpečnosti a efektivity farmaceutické výroby. Spojení této inovativní technologie s osvědčenými principy nejen posiluje soulad s předpisy, ale také podporuje efektivitu a spolehlivost farmaceutických procesů.

Přesné přidělování pomocí RFID 

Společnost Turck vyvinula inovativní RFID tagy, které tuto výzvu řeší. Na každém velkém pytli je připevněn hlavní štítek, který slouží jako primární identifikační jednotka. Tyto tagy lze snadno připevnit k velkým vakům nebo bioreaktorům pomocí speciálních kabelových stahovacích pásků. Každá hadice přiřazená k vaku je opatřena štítkem RFID obsahujícím jedinečný identifikátor neboli UID. Ten slouží k identifikaci konkrétní hadice a k jejímu přiřazení k hlavnímu štítku příslušného vaku. Ruční zařízení umožňuje univerzální čtení uložených údajů. Systém BL ident RFID řídí zpracování zaznamenaných údajů UID hadic a zajišťuje přesné přiřazení k hlavnímu štítku příslušného vaku nebo bioreaktoru.

Bezpečnost práce a stálá kvalita

Systém RFID společnosti Turck umožňuje od samého počátku zabránit odchylkám od specifikací výrobků nebo potenciálně nebezpečným směsím výrobků. Tím se snižuje riziko nežádoucích událostí, které by mohly ohrozit zdraví zákazníků a bezpečnost zaměstnanců. Jádrem tohoto úsilí je bezpečnost práce a konzistentní kvalita, kterou umožňuje sběr dat, monitorování a sledovatelnost.

Více CAPA díky digitalizaci

Systém RFID společnosti Turck ukazuje, jak může digitalizace optimalizovat nápravná a preventivní opatření (CAPA) a dosáhnout tak trvalého zvýšení bezpečnosti práce a stálé kvality výrobků ve farmaceutickém průmyslu.

Select Country

Turck worldwide

to top