Snímání kritického úhlu

Ferrara Fire Apparatus využívá inklinometry společnosti Turck pro testování naklonění a zajištění, že jsou hasičské vozy v terénu stabilní.

Předtím, než lze hasičské vozy využívat, musí se podřídit všem požadavkům standardu pro mobilní hasičské zařízení NFPA 1901. Ferrara Fire Apparatus používá inklinometry společnosti Turck, aby zajistila požadavky na stabilitu stroje.
  • Ferrara Fire Apparatus používá inklinometry na testovacích zařízeních

  • Naklánění probíhá v obou směrech do 26,5 stupňů

  • Inklinometry společnosti Turck snímají úhel naklopení plošiny

Hasiči riskují své životy při přepravě mnohem více něž při běhu do hořících budov. Dokonce i doprava do místa nehody může být nebezpečná. Proto národní asociace na ochranu vůči požáru (NFPA) vyvinula standardy pro nové požární zařízení, používaná při přepravě hasičů. Standard 1901 pro mobilní hasičské zařízení stanovuje požadavky na výrobu hasičských vozů, pro zajištění bezpečnosti hasičů.

Jeden z těchto požadavků zahrnuje stabilitu stroje: Je třeba zajistit, že se vůz během operace nepřevrátí. NFPA 1901 4.13.1 navrhuje způsoby, jak odolnost vozidla otestovat: naklápění vozu na plošině v obou směrech do 26,5 stupňů nebo vybavení vozu elektronickým stabilizačním systémem (ESC). A. K. Rosenhana, technik specializující se na konstrukci požárních zařízení, testování, hodnocení a analýzu poruch říká: "ESC systém je drahý, náchylný na poruchy a není vhodný na všechny podvozky. Navíc se mnohým řidičům se nelíbí jeho ovládání a přehlížejí ho.

I když je použití naklápěcí plošiny napůl statický test, je méně nebezpečné a určitě mnohem snazší než jezdění v autě v kruhu se zadaným poloměrem při dodržení stanovené rychlosti a pozorování, zda se vůz nepřevrátí." Ferrara Fire Apparatus, přední výrobce zakázkových strojů se sídlem v Holdenu v Louisianě, byl intenzivně zapojen do testování havárií a bezpečnostní analýzy a nabízí jak elektronické stabilizační systémy, tak zařízení pro statické testování vozidel v náklonu. "Poněvadž jsme věděli, že testování stability přijde s novým standardem 1901, Ferrara Fire Apparatus investoval ve své továrně do testovacích zařízeních, v souladu s SAE 2180," říká Chris Ferrara, předseda Ferrara Fire Apparatus.

Testování pomocí naklápěcí plošiny

Důležitou funkcí naklápěcí plošiny je přesně změřit náklon a zaznamenat další parametry, jako je posun vozu, do dokumentace a konečného certifikátu. Po používání jednoduchých ukazatelů náklonu kyvadlového typu pro zjištění míry náklonu, Ferrara použila jednoosý inklinometr společnosti Turck, kvůli jeho spolehlivosti a jednoduchému použití. "Mnoho řidičů/specialistů dává přednost testování na nakloněné plošině, protože chtějí zabránit přivření škrtící klapky, k čemuž dochází s ESC," poznamenává Ferrara.

"Gravitace je stále konstantní a tím jsou výsledky testování naklápěcí plošinou odpovídající, nejsou náchylné na chyby nebo přerušení a mají grafické znázornění, že jsou požární vozidla ve shodě se standardem NFPA," dodává Rosenhan. "Inklinometry společnosti Turck dobře plní svou úlohu při poskytování těchto údajů. "Je napínavé vidět téměř 30 tunové vozidlo za 1 milion dolarů viset ve vzduchu. Samozřejmě jsou zde řetězy a popruhy, které volně kotví vůz, ale přitom poskytuje dostatek pohybu při určení, zda vozidlo splní testovací podmínky," zakončuje Rosenhan.

 

Select Country

Turck worldwide

to top