Zamezení chyb pomocí RFID

Jako specialista v oblasti výrobní automatizace, zpracování obrazu a identifikace si firma Gefasoft vytvořila jméno, mezi ostatními důležitými dodavateli, v oblasti automobilového průmyslu a výroby polovodičů. Firma se sídlem v Regensburgu používá řadu let RFID systémy od řady výrobců. Nyní se rozhodli, pro svůj montážní automatizovaný systém, používat systém BLident společnosti Turck.

Modulární montážní systém

Pro důležitého zákazníka z oblasti polovodičového průmyslu, vyvinula firma Gefasoft Automatisierung und Software GmbH automatizovaný systém pro manipulaci s multičipovými moduly. Systém propojuje řadu drátových spojů a současně provádí kontrolu kvality upevněných čipů. Stroj má modulární konstrukci a skládá se z jednoho vstupního a jednoho výstupního modulu se třemi dopravními zásobníky a přepravních cest pro veškeré komponenty. Před vlastním zpracováním jsou moduly čipů kontrolovány pomocí technologií RFID a zpracování obrazu. Zamítnutá součástka je označena vyražením otvoru v dané pozici.

Dopravník součástek a příslušná stanice jsou vybaveny RFID systémem BLident společnosti Turck, který je s řídicím systémem stroje propojen pomocí Profibus DP. V systému je integrováno celkem šest čtecích a zapisovacích bodů. Jeden na vstupní rampě, jeden na pracovní pozici každého ze tří zásobníků, jeden na příčném pohonu a jeden na značkovači odmítnutých součástek. "Ve fázi rozšiřování systému, která byla nyní dokončena, jsme mohli doplnit identifikaci držáků alternativními technologiemi", vysvětluje CEO Grünbauer, "ale právě z důvodů modularity a možností rozšiřování systému, jsme se rozhodli pro RFID. To nám umožní systém jednoduše upgradovat".

Datové nosiče v kovu

“Datové nosiče máme namontované na kovových držácích součástek. Z důvody konstrukce, je toto řešení pro nás jednodušší. Naše testy ukazují, že systému Turck s tím nemá problémy, navíc fungoval na první zapojení", vysvětluje spokojeně Müller. Společnost Turck nabízí datové nosiče pro přímou montáž na nebo do kovu.

Dokumentování výrobních kroků

Gefasoft používá RFID technologii pro dokumentování výrobních kroků přímo na držáku součástek. První pozice čtení-zápis je umístěna na vstupu. Zde datový nosič obdrží informaci o tom, zda byly všechny určené součástky úspěšně namontovány, a zda je možné pokračovat v procesu. Pokud jsou čtyři body držáku součástí správně nastaveny, je informace v datovém nosiči doplněna o uvolnění další operace. V každé operaci se do datového nosiče přidá informace o úspěšném nebo neúspěšném dokončení. Nakonec jsou na poslední RFID pozici údaje vyexportovány a součástka předána buď do zásobníku dobrých součástí nebo označena jako neshodná. Veškeré údaje pro jednotlivé dávky jsou archivovány.

Select Country

Turck worldwide

to top