Identifikace nástrojů

RFID systém BLident společnosti Turck umožnil výrobci tvarovačů čepiček pro bodové svařování AEG SVS Schweisstechnik spolehlivě detekovat nástroje pro opracování čepiček.

Jako specialista na příslušenství svařovacích systémů, vyrábí firma AEG SVS Schweisstechnik z Mülheimu především čepičky elektrod, tvarovače čepiček a příslušné tvarovací stroje. Aby byla schopna zajistit, že je správný nástroj použit pro požadovanou geometrii čepičky elektrody, hledala firma spolehlivý prostředek pro identifikaci. Ten vyvinul Andres Bäker se dvěma studenty, jako část své diplomové inženýrské práce, a to za vynikající podpory společnosti Turck.
  • Žlutá čtecí/zapisovací hlava čte tag v řezné hlavě během rotace

  • Integrovaný kompaktní tag mohl být dobře chráněný v řezné hlavě

  • Monitorovací systém řezných hlav založený na RFID

Náročná identifikace řezného nástroje

AEG SVS Schewisstechnik z Mülheimu vyrábí stroje pro opracování čepiček elektrod. Dále pak i čepičky elektrod a okolo 200 různých tvarovačů. Pokud je stroj osazen nesprávným tvarovačem, může to způsobit fatální chyby ve výrobním procesu.

Protože tvarovače je možné pouze obtížně identifikovat vizuálně, hledala firma AEG Schweisstechnik v roce 2010 způsob automatizace identifikačního procesu. Cílem bylo vytvořit testovací aplikaci, aby bylo možné nastavit optimální řezné parametry jako je rychlost, počet úderů a tlak. Společnost se obrátila s touto otázkou na Mönchengladbach Colege for Technology and Media. Andres Bäker, který v té době dokončoval svá inženýrská studia, se ještě se dvěma spolužáky pustil nadšeně do tohoto úkolu, jako do své závěrečné práce.

Podpora od společnosti Turck

Nadějní inženýři s podporou od společnosti Turck použili RFID systém BLident pro vývoj řešení, které detekuje řezné hlavy při montáži. Čtecí/zapisovací hlavy s průměrem 18 milimetrů jsou umístěny úhlopříčně nad řeznou hlavou. To nebrání tomu, aby proces řezání i přes dostatečně blízko umístěný tag zajistil identifikaci i při rychlé rotaci. Inženýři mají integrované tagy přímo v řezné hlavě.

Čtecí / zapisovací hlava je připojena na BLident kartu I/O systému BL20 společnosti Turck. Komunikační brána, programovatelná pomocí Codesys, zajišťuje ovládání celé aplikace. Vedle vlastní identifikace, vyvinuli inženýři také řešení pro detekci rychlosti a směru otáčení tvarovače. Toho dosáhli zapojením dvou indukčních senzorů do prostoru pro odvod pilin. Senzory snímají dvě prohlubně v tvarovači. Odpovídající řídicí logika zajišťuje stanovení směru otáčení a rychlosti tvarovače a to z impulzů rotujícího disku. Pokud je vložen nesprávný tvarovač, rozsvítí se žlutá LED a přístroj nemůže pokračovat v činnosti.

Testovací zařízení může zobrazit všechny řezné parametry pomocí uživatelského rozhraní Codesys: rychlost, tlak a počet úderů lze nastavit individuálně. Tím se testuje optimální konfigurace pro obrábění různých čepiček. „Výsledek diplomové práce je pro nás více než uspokojivý, protože můžeme RFID řešení přímo začlenit do našich výrobků, a to téměř bez jakýchkoliv úprav“, vysvětluje Jürgen Rosendahl, produktový manažer AEG SVS Schweisstechnik. „Diplomová práce byla na velmi vysoké technické úrovni. Ukázalo se také, že spolupráce se společností Turck byla velice produktivní, protože její pracovníci převzali budoucí inženýry pod svá křídla a zodpověděli všechny otázky studentů“.

Select Country

Turck worldwide

to top