Detekce přivařených matic

Středicí kolík s integrovaným senzorem spolehlivě detekuje a zajišťuje přivařované matice a objímky

Pro spojení kovových plechů se v automobilovém průmyslu často požívají rozpěrné vložky. Pro zajištění plynulého a bezchybného procesu je nezbytná trvalá kontrola přítomnosti používaných součástek. Společnost Turck nyní nabízí senzor pro přivařené matice, cenově přijatelnou a spolehlivou alternativu k dříve používaným a drahým optickým systémům, náchylným k chybám a selhávání.   

  • Nové senzory přivařovaných matic se používají především v konstrukci karoserie v automobilovém průmyslu

  • Základ tvoří snímač magnetického pole

  • Ochranné pouzdro z nerezové oceli zajišťující vystředění

  • Poté, co obsluha umístí přivařovanou matici na polohovací trn, vyšle senzor signál do PLC

  • Po potvrzení pomocí PLC přivaří svařovací roboti matice a pouzdra k plechu

Rozpěrné vložky a přivařované matice se používají k zajištění správné montáže rámů, výztužných profilů, sedadel nebo nádrží. Pokud chybí byť jen jediná matice nebo pouzdro, může dojít k zastavení stroje nebo může celý výrobek skončit jako zmetek. Možným způsobem, jak řešit problém s kontrolou komponent, je použití světlovodů, které kontrolují součástky ze strany. Při sváření ale odletují okuje a jiskry, které mohou omezit nebo dokonce poškodit funkci optických senzorů. Takové řešení je drahé a nespolehlivé.

Spolehlivé senzory

Protože mají optické senzory sklony k nespolehlivosti, stále více a více uživatelů požaduje cenově dostupné a spolehlivé senzory. To bylo výzvou pro společnost Turck, aby vyvinula robustní senzor pro detekci přivařených matic. Bylo nalezeno důmyslné řešení, které nejen detekuje součástky, ale taká nahrazuje středicí kolíky. Senzor je určen pro detekci feromagnetických součástek, jako jsou pouzdra, matice nebo kotouče. Senzor má mosazné pouzdro a stupeň krytí IP67. LED zřetelně signalizují aktuální stav výstupu, tedy přítomnost součástky, ale také případné poruchy.

Protože ke svařování dochází za velice drsných podmínek a také obsluha není vždy pečlivá, senzor musí být vybaven dostatečnou mechanickou ochranou. Ta spočívá v nerezovém ochranném kolíku, který se nasune na senzor a zajistí zašroubováním. Senzor společně s ochranným krytem tvoří středicí kolík. Senzor pro detekci přivařených matic může snímat feromagnetické materiály přes neferomagnetickou nerez ocel krytu. Přivařované matice jsou vyrobeny z oceli, která je vynikajícím cílem pro senzor.

Nový senzor společnosti Turck lze nastavit tak, aby detekoval pouze matici a ne okolní plech. To se provádí pomocí pinu 2 v konektoru M12 nebo pomocí nastavovacího adaptéru (VB2-SP1). Stisknutím tlačítka se senzor "naučí", jak vypadá plech bez matice, a jak plech s maticí, takže pak může spolehlivě detekovat její přítomnost. Nastavené hodnoty zůstávají uložené v senzoru až do dalšího procesu "učení". Teplotní změny, ke kterým při svařování běžně dochází, jsou senzorem kompenzovány.

Select Country

Turck worldwide

to top