Detekce zvířat a objektů na kombajnu

Radarový skener MR15-Q80 poskytuje prostorová data pro předcházení kolizím a detekci 3D objektů v jediném zařízení.

V zemědělství, těžkém průmyslu nebo na staveništích vyžadují mobilní zařízení systémy, které zabraňují srážkám s jinými vozidly, budovami, zvířaty nebo předměty. Radarové skenery, jako je MR15-Q80 společnosti Turck, k tomu poskytují nejlepší údaje. Na rozdíl od technologie LIDAR jsou radary méně citlivé na rušivé faktory, jako jsou vibrace, otřesy nebo prach, mlha a odrazy světla. Jsou mechanicky odolnější, protože nepoužívají zrcadla.

Vaše výhody

  • Realistické 3D prostorové mapování pomocí hodnot vzdálenosti a rychlosti ve třech osách 
  • Méně poruch a selhání, protože radar funguje i v prachu, dešti a při odrazu světla 
  • Zjednodušené uvádění do provozu díky vizualizaci 3D dat v reálném čase v systému TAS 
  • Úspornost, protože jeden 3D radarový skener může nahradit několik jiných senzorů.

  • Předměty na poli mohou způsobit nákladné poškození mlátičky.

  • S úhlem snímání až 120 stupňů detekuje prostor před mlátící jednotkou.

  • Snímač může sledovat také výšku pohybu v alejích lemovaných stromy a pod mosty.

Identifikace zvířat a předmětů v terénu

Radarový skener Turck s krytím IP67/IP69K lze namontovat i na vnější stranu sklízecí mlátičky, a dokonce i přímo na mláticí jednotku. V příkladu aplikace je snímač namontován na mláticí jednotce a svůj detekční úhel směřuje na pole před ní. Díky dosahu 15 metrů a úhlu otevření 120 stupňů na horizontální ose detekuje senzor zvířata, velké kameny nebo předměty ležící na poli. Kovy a také tělesa odrážejí radarové paprsky intenzivněji než pšenice. Senzor tento rozdíl rozpozná a vydá varování. Oba úhly otevření lze nastavením parametrů zúžit - možné jsou i asymetrické úhly. Lze nastavit až šest výstražných poloměrů nebo tři signální pole a přiřadit je dvěma spínacím výstupům.

Kontrola výšky

Protože 3D radarový skener společnosti Turck detekuje i horizontální úhly +-50 stupňů, může monitorovat prostor nad kabinou řidiče, například pro zajištění bezpečné jízdy pod větvemi, mosty nebo tunely. V jiných scénářích instalace lze data ze snímače využít také pro sledování mrtvého úhlu.

Snadnější uvedení do provozu díky systému TAS

Uživatelé mohou pro MR15-Q80 nastavit až šest výstražných poloměrů a tři zákaznické signální prostory pomocí softwaru TAS pro uvedení do provozu a IIoT. Pokud mají být cizí objekty ignorovány, nastaví se v systému TAS příslušné filtry objektů. Vizualizace radarových dat v reálném čase jsou rovněž velmi užitečné při uvádění do provozu. Aplikace v oblasti mobilních zařízení obvykle využívají radarový skener s rozhraním J1939. Alternativně je k dispozici také varianta s výstupem IO-Link.

Select Country

Turck worldwide

to top