RFID v zóně 2 a 22

Firma WACKER ve svém sídle V Burghausenu využívá pro spolehlivou detekci v systémech ostřikovačů v prachové zóně Ex 22 RFID systém BL ident od společnosti Turck.

V závislosti na aplikaci, musí být vyrobeny prachové částice s různou zrnitostí. K zajištění a publikování tohoto procesu, WACKER v Burghausenu již několik let identifikuje šířku ok síta v třídičce pomocí RFID systému BLident od společnosti Turck, který je také schválen pro použití v prašném prostředí s nebezpečím výbuchu. V důsledku dobrých zkušeností, společnost tímto systémem nyní také vybavila první vazební stanici.
  • WACKER vybavil několik třídiček RFID systémem do prašného Ex prostředí od společnosti Turck

  • Ex čtecí/zapisovací hlavy čtou velikost ok síta z tagu na stěně stroje (vlevo)

  • Údaje o sítu se do řídicího systému PCS7 dostanou pomocí Profibusu a I/O systému BL20 společnosti Turck

Nejdůležitější výrobní síť, situovaná na hranicích Rakouska, tvoří tzv. Bavorský chemický trojúhelník. Chemická továrna pokrývá plochu 2 kilometrů, zaměstnává 10 000 lidí u 150 zařízení a vyrábí tisíce různých produktů.

Chemická společnost WACKER v Burghausenu vyrábí disperzní prášky, které se přidávají do lepidel na tvárnice, omítek, fasád a dalších stavebních materiálů tak, aby jim daly určité vlastnosti. Pro získání finálního produktu je kapalina na konci výrobního procesu vysoušena v sušící věži. Výsledný prach se prosívá skrz síto než je zabalen. To zajistí požadovanou zrnitost.

Za účelem zvýšení transparentnosti a sledovatelnosti výroby disperzního prášku, továrna vyjádřila přání po automatické detekci velikosti síta použitého v třídičce. "Velikost síta byla dříve měřena pouze manuálně kolegy z výroby," vysvětluje technik zodpovědný za elektrotechniku v oddělení konstrukce polymerů Michael Holzapfel. "Za účelem vyloučení možnosti chyb způsobených člověkem, je nyní použité síto pro každou dávku měřené automaticky. To nám umožňuje nejen garanci 100% kvality probíhajícího procesu, ale také mít zpětnou vazbu o správném procesu třídění."

Díky zvláštním podmínkám prostředí v Burhausenu, WACKER pozvolna přichází s myšlenkou použití RFID řešení. Nicméně takové řešení musí být schválené pro použití v prašném Ex prostředí. "Společnost Turck byla jediným dodavatelem, který nabídl RFID systém, který je schválený pro použití v prašném Ex prostředí zóny 22," popisuje Holzapfel původní důvod, proč byl zvolen systém specialistů na automatizační techniku z Mülheimu.

Doposud WACKER vybavil čtyři třídičky čtecími/zapisovacími hlavami typu TNLR-Q80-H1147-Ex, které jsou schválené pro použití v Ex prostředí zóny 2 a 22. Všechna použitá síta jsou osazena tagem TW-R50-B128-Ex na kterém je uložena šířka oka síta. Kotoučový tag je umístěn na okraji síta, přímo pod řemenem, na kterém je optická značka s velikostí oka síta. Čtecí/zapisovací hlava čte data o šířce oka a předává je řídicímu systému pomocí Profibusu, použitého v jedné ze tří I/O stanic BL20.

V průběhu montáže bylo potřeba překonat ještě jednu překážku: "Funkční bloky dodávané s RFID systémem jsou programované pro PLC Siemens S7 a ne pro řídicí systém Siemens PCS7, který používáme," vysvětluje Holzapfel. "Avšak, naši softwaroví specialisti pracovali v úzké spolupráci s Turck podporou, aby tyto bloky rychle přizpůsobili a nyní běží i na PCS7." 

 

Select Country

Turck worldwide

to top