Jiskrově bezpečná komunikace

Excom, systém vzdálených vstupů/výstupů spolehlivě a efektivně přenáší měřicí signály teploty z oblasti s nebezpečím výbuchu v chemické továrně v Tianjinu.

V úseku VCM chemické továrny v Tianjinu, musí být teplota měřena v 370 měřicích bodech a předávána do řídicí úrovně. Protože běžné kabelové spojení bod-bod by bylo příliš drahé a časově náročné, Turck dodal efektivní a pohodlné řešení v provedení jiskrově bezpečného systému vzdálených vstupů/výstupů excom.

  • Chemická továrna Tianjin rozšířila výrobní kapacitu o výrobu monomeru vinylchloridu

  • Systém excom se skládá ze základní desky, komunikačních, napájecích a I/O modulů

  • Všechny moduly, včetně napájecích, lze v zóně 1 vyměnit za provozu

V roce 2004 rozšířila chemická továrna v Tianjinu výrobu o nový úsek, vyrábějící vinylchlorid monomer (VCM). Výroba vyžaduje řízení teploty po celou dobu. Příliž nízká teplota by nejen snížila rychlost reakce meziproduktů, ale také by mohla zničit katalyzátory.

To je důvod proč chemická továrna používá několik termočlánků typu E pro měření teploty v každém z 44 tranformačních systémů, ve kterých se přidává chlorovodík do acetylenu. Včetně přívodního vedení se musí předat z prostředí s nebezpečím výbuchu do úrovně řízení celkem 370 signálů. Tento úkol mohli projektoví manažeři dokončit, při využití klasické kabeláže, pouze za cenu vysokých nákladů na instalaci a údržbu.

230 V na dlouhou vzdálenost

S celkem šesti systémy vzdálených vstupů/výstupů excom od společnosti Turck, byla chemická továrna v Tianjin schopná vyřešit problém s efektivitou a spolehlivostí. Systém excom schválený pro použití v zónách 1 a 2 prostředí s nebezpečím výbuchu byl v Číně dodán dceřinnou společností Turck Sensor Co. Ltd. (TTS) a nabídl operátorům výroby v Tianjinu hlavní výhodu, kterou je montáž a provoz s 24 VDC nebo 230 VAC napětím.

To je obrovská výhoda, v prvním případě díky dlouhému vedení signálů, ve srovnání s ostatními systémy vzdálených vstupů/výstupů, které používají výhradně 24 VDC. Protože při použití 24 VDC musí být použity mnohem větší průřezy vodičů, aby se vyrovnal pokles napětí, způsobený délkou vodičů. Turck řešení excom garantuje stabilní napájení i na vzdálenost několik stovek metrů. To v Tianjinu zajistí požadované úspory na instalaci.

"Se systémem excom jsme schopni snížit náklady na kabeláž až o 40 procent ve srovnání s naším původním plánem," vysvětluje Wang Haiwen z řízení provozu. Excom je také obzvlášť uživatelsky přívětivý na potenciální poruchy modulů. Až 16 I/O modulů lze v zóně 1 vyměnit za proozu. Tím systém vzdálených vstupů/výstupů garantuje zvýšení provozní pohotovosti v chemické továrně v Tianjinu.

Správa zařízení s FDT/DTM

Mimo zvýšení provozní pohotovosti, výměny za provozu, ochrany vůči výbuchu, systém operátorům v Číně umožňuje komplexní HARD parametrizaci jejich zařízení přes sběrnici (Profibus-DP), i řízení a diagnostiku pomocí nástroje FDT a DTM: Právě proto I/O moduly nepřetržitě aktualizují excom DTM a nabízejí unikátní modularitu, která vyjadřuje flexibilní strukturu celého systému vzdálených vstupů/výstupů. S DTM mohou operátoři v chemické továrně Tianjin spravovat diagnostická data pro základní desky stejně jednoduše jako data použitých I/O modulů nebo jednotlivých kanálů. To operátorům umožňuje lokalizovat poruchy mnohem rychleji a snižovat prostoje výrobního řetězce.

Select Country

Turck worldwide

to top