Detekce jednotlivých výrobků pomocí UHF RFID

Antény krátkého dosahu a Q300 pro individuální detekci v průběhu výrobního cyklu

Jeden tag od počátku výroby až k maloobchodníkovi

V mnoha výrobních procesech, zejména v automobilovém průmyslu, zůstává tag na součásti od začátku výrobního procesu po logistiku. UHF RFID se k tomu používá kvůli vysokým rozsahům a výsledné flexibilitě. Dlouhá pásma však často neúmyslně vedou k detekci několika tagů. Hledaný jednotlivý produkt je pak určen filtry v rozhraní UHF nebo algoritmy v middlewaru. To zvyšuje úsilí na programování a integraci, a tím i náklady na systémy UHF.

Výhody:

  • Úspora nákladů díky kontinuálnímu používání UHF
  • Snadné uvedení do provozu díky napájení přes Ethernet a integrovanému rozhraní

  • S anténami krátkého dosahu vidí Q300 tag pouze před anténou

  • Nosič dat může zůstat na produktu po celý výrobní cyklus až po maloobchodníka

Rychlá a snadná integrace

Q300 zjednodušuje integraci UHF RFID systémů začleněním více rozhraní. Data přenáší přes Ethernet do kontrolérů, ERP nebo MES systémů. Q300 je napájen prostřednictvím ethernetového kabelu (PoE). Zařízení dodávající trigrovací signál lze připojit přímo k čtecí/zapisovací hlavě Q300. Integrace systému RFID může být stěží rychlejší nebo jednodušší.

Maximální flexibilita díky kontinuálnímu používání UHF

Uživatel tak může těžit z výhod detekce na krátkou vzdálenost jak u RFID HF, tak i v systémech UHF. To usnadňuje používání UHF tagů v průběhu výrobního cyklu. Identifikace na úrovni položky umožňuje výrobu s velikostí šarže 1. Jednotlivé požadavky zákazníků tak lze díky průmyslové výrobě 4.0  efektivně začlenit do  jedné výrobní linky.

Q300 CODESYS pro přímé připojení k PLC

Q300-CDS lze programovat pomocí otevřené řídicí platformy CODESYS, ale i bez programování jsou nejdůležitější funkce již z výroby k dispozici prostřednictvím předinstalovaného univerzálního rozhraní RFID. Pro integrátory bude Q300 k dispozici jako verze pro Linux nebo Windows. Přímo na ně lze instalovat systémy middleware, což eliminuje potřebu samostatných počítačů middleware.

Select Country

Turck worldwide

to top