End-to-End sledování vzorků pomocí RFID

Konzistentní správa vzorků a maximální integrita dat

Ve farmaceutickém průmyslu je třeba vždy dodržovat úplné dodržování rozsáhlých požadavků na dokumentaci a dalších zákonných povinností. Pro správné sledování dat a vzorků se proto používají nejvyšší standardy kvality. Inspektoři z mezinárodních regulačních orgánů (např.FDA) stále častěji provádějí neohlášené kontroly a mají velmi rozsáhlé pravomoci, včetně okamžitého uzavření kontrolovaného zařízení. Proto musí být neustále zaručeno nepřetržité sledování vzorků.

Zákaznické výhody

  • Vždy víte, kde se aktuálně nacházejí vzorky a dokumenty
  • Nejlepší kvalita dat prostřednictvím digitalizovaných laboratorních procesů
  • Snížení nákladů díky minimalizaci chyb v šaržích, díky meziproduktům se zárukou kvality, zejména u biofarmaceutik

  • RFID Server from Turck Vilant Systems collects data from RFID devices and the RFID label is printed

  • RFID gates ensure whole documentation of the movement of samples as they pass through the building aisles

  • Verification Station: The RFID tags in the transport box are read and the samples are identified

  • In the laboratory, the system recognizes which sample it is by placing the sample on the table

  • The system reads the RFID tag of the sample via a UHF antenna mounted under the table and identifies it

Hladká integrace IT a OT
Integrované řešení typu sample-to-cloud od společnosti Turck Vilant Systems propojuje IT a OT způsobem, který je dosud jedinečný. Zaznamenává podrobnou polohu a směr pohybu kolekcí vzorků včetně popisů produktů a přepravního listu. Data UHF RFID tagů jsou uložena na serveru Turck Vilant v místní síti společnosti nebo laboratoře. Jsou proto otevřené pro centrální ukládání dat v datových jcentrech.

RFID identifikace ve správě vzorků
Po fyzickém odstranění ve výrobě je vzorek odebrán do skladovací místnosti, kde je opatřen popisem vzorku. Systém vydá značku RFID s jedinečným ID, které je připojeno ke vzorku. Ukázková data lze nyní načíst ze serveru prostřednictvím ID.

Sledování vzorků na chodbách budov a v laboratoři
Na cestě do laboratoře se tagy RFID čtou při průchodu bránami RFID v chodbách a východech budov i ve výtazích a ověřování vzorků i jejich polohy a směru pohybu je plně automatizované. Na analytické stanici je sběr vzorků opět identifikován čtečkou UHF. Tím je zajištěno, že vzorky jsou v určené laboratoři.

Důsledné monitorování a dokumentace
Po dokončení testu musí být vzorky zlikvidovány. Není povoleno jejich použití zpět ve výrobě. To se zaznamenává a dokumentuje pomocí RFID brány. Popisy vzorků a přepravní list jsou vráceny do skladu a řádně archivovány. V průběhu celého procesu lze s absolutní jistotou sledovat polohu, směr pohybu a stav každého vzorku, což zajišťuje, že informace o každém vzorku jsou k dispozici v krátké době.

Select Country

Turck worldwide

to top