Snímání polohy vozíku horské dráhy

Senzory uprox+ společnosti Turck spolehlivě detekují měděné a hliníkové cíle na nejnovější horské dráze v Europa parku

I když jsou indukční snímače přiblížení denním chlebem v odvětví automatizace, existuje mezi dodavateli senzorů stále mnoho odlišností. Nejnovější horská dráha v Europa parku nicméně spoléhá na senzory společnosti Turck - nejdelší spínací vzdálenost a odezva senzorů uprox+ byly klíčovými faktory.
  • Wodan Timbur Coaster je první dřevěnou hosrskou dráhou v Europa parku

  • Turck pro loďky Europa parku dodal senzory uprox+ ve vodotěsném pouzdře

  • Bezpečná zábava: Kolečka Blue Fire Megacoasters svírají kolejnice ze všech stran

  • Otvor v kole Megacoaster je detekována senzorem uprox+ s přesným spínacím bodem

  • Vozítko je detekováno senzory uprox+ po celou výtahovou fázi

  • Pohled pod vozík ukazuje měděné brzdové lamely vozíku nad robustním senzorem uprox+

Blokovací systém zabezpečuje dřevěnou horskou dráhu

Bezpečnostní požadavky, kladené na horské dráhy, jsou mimořádně vysoké - normy jsou dokonce náročnější než pro výtahy. Horské dráhy jsou normálně vybaveny bezpečnostním blokovacím systémem. Blokuje se část dráhy mezi dvěma brzdnými body jízdy. Jádro principu systému je uvolnit část vozíku, například povolit brzdy pouze, pokud předchozí vozík opustil následující blok. Blokovací systém se také používá pro určení rychlosti vozíku sledováním doby jízdy mezi bloky.

Senzory s faktorem 1 detekují měděné brzdné lamely

Systém je normálně sledován a řízen snímači přiblížení. Snímače detekují měděné brzdné lamely, které jsou připevněné na podvozku vozíku 70 cm po celé délce . “Měď je nemagnetický kov. To je důležité vzhledem k magnetickým brzdám, které zpomalují vozíky, pokud je potřeba," vysvětluje Markus Spoth, elektrotechnický správce v Europa parku. Zde získaná výhoda je nevýhodou pro snímaní pomocí indukčních senzorů. Indukční snímače s feritovým jádrem mají nejhorší odezvu právě na měď. Senzory s faktorem 1 garantují stejnou spínací vzdálenost pro všechny kovy a proto zde býly použity. Senzor NI75 společnosti Turck vyčníval mezi konkurenčními senzory s faktorem 1. Žádný srovnatelný snímač nenabídl tak velkou spolehlivost ve spínací vzdálenosti zhruba 6 centimetrů. Vozík může mít vychýlení od kolejnic až 2,5 centimetrů vpravo i vlevo. "Senzory detekují 12 milimetrů silné brzdné lamely zespodu a ze strany vozíku. V obou případech potřebujeme spolehlivé snímání. Snímače společnosti Turck vytvořily toto nestandardní provedení. Mají bezchybný spínací bod v obou montážních pozicích,” vysvětluje Gebhardt.

Tiché vlečení do kopce

Část dráhy, ve které je vozík vytahován, je známá jako výtah. Protiskluzová kolejnice na pražcích zajistí, že se vozík nekontrolovaně nevrátí do stanice, pokud dojde k přerušení tažného řetězu nebo jiné části. Normálně bezpečnostní kotva klape přes protiskluzové skoby na pražsích - což vytváří zřetelně slyšitelný zvuk. Za účelem zabránění tomuto zvuku vytahuje GCI kotvu elektromagnetem. GCI nazývá tento bezhlučný systém silent lift hill. Vozík je detekován senzory a jeho rychlost se sleduje kontrolérem. Jakmile se rychlost vozíku dostane pod 1,5 m/s, indikuje to, že musí být poškozen řetězový pohon. V tomto případě kontrolér spolehlivě vypne elektromagnety, kotva spadne do západky a zajistí vozík. Tímto způsobem systém funguje i při výpadku napájení.

Select Country

Turck worldwide

to top