Podpora RFID umožňuje sledování a dohledávání ve výrobě potravin

RFID systém BL ident společnosti Turck zajišťuje sledovatelnost ve výrobním a distribučním řetězci čínského výrobce potravin.

Výrobce potravin v Číně, který prodává výrobky naložené ve slaném nálevu, stál před výzvou zajistit sledovatelnost svých výrobků v každé fázi zpracování. Společnost dříve nebyla schopna sledovat výrobní proces. Když se vyskytly problémy s kvalitou potravinářských výrobků, ať už u výrobce surovin, provozovatele nebo v procesu, nebylo možné s jistotou vysledovat a určit příčinu.

Zákazník proto hledal automatizované řešení pro důslednou sledovatelnost svých potravinářských výrobků v celém výrobním a distribučním řetězci, aby zajistil bezpečnost potravin. Bylo třeba propojit všechny články dodavatelského řetězce, od výroby přes skladování a přepravu až po maloobchodní prodej.

Stabilní bezpečnost potravin a vyšší efektivita provozu

Společnost Turck navrhla pro zákazníka kompletní RFID systém podle jeho požadavků a situace na místě. Bylo tak možné zavést bezproblémovou transparentní výrobu a plnou sledovatelnost potravinářských výrobků po celou dobu jejich životního cyklu.

K identifikaci materiálů na místě se nyní používají RFID tagy na nerezových a plastových miskách. Za účelem čtení a zápisu RFID tagů byla čtecí/zapisovací zařízení instalována na elektronické váhy v rozmrazovacím systému, na stoly ve vytvrzovacím systému, na válečkové dopravníky v systému rychlého chlazení a na řezací stroje. Systém řízení skladu propojuje informace ze systému řízení výroby (MES) a sleduje tak celý výrobní proces v reálném čase.

  • RFID tagy jsou dobře chráněny v plastovém krytu na dvou delších stranách nerezových vaniček.

  • Na všech strategických místech výrobního procesu byla nainstalována čtecí/zapisovací zařízení RFID.

Levnější než čárové kódy

Doporučuje se použít vysokofrekvenční řešení RFID, aby byla zajištěna přesná identifikace i přes malou vzdálenost mezi jednotlivými nádržemi ve výrobě a aby se zabránilo frekvenčnímu rušení od jiných polních zařízení. Čtecí/zapisovací zařízení s krytím IP67 a tagy RFID s krytím IP68 jsou odolné vůči vlhkosti a vodě, a proto jsou ideální pro vlhké prostředí. Tagy jsou opakovaně použitelné, čímž jsou dlouhodobé provozní náklady systému RFID výrazně nižší než náklady na systém čárových kódů. Aby se předešlo problémům s magnetickým nebo mechanickým rušením ze strany kovových nádrží, byly tagy s plastovým povlakem umístěny přímo na dvě delší strany nádrží ve speciálním kovovém držáku.

Data byla přenášena prostřednictvím kompaktních a robustních modulů rozhraní TBEN-S RFID, které řídí provozní zařízení a komunikují s nadřazenými řídicími jednotkami v reálném čase. "Modul TBEN má datovou vyrovnávací paměť o rozsahu 16 kilobajtů pro velký počet operací. To znamená, že paleta nemusí čekat před čtecí/zapisovací hlavou, dokud nejsou dokončeny všechny operace čtení a zápisu," vysvětluje vedoucí projektu Tao Zhang. "Tento modul také automaticky ověřuje operaci zápisu, takže následná možnost čtení pro účely kontroly není nutná. Tyto vlastnosti modulů TBEN mohou výrazně urychlit výrobu." 

LED indikátory poskytují kdykoli jasné informace o provozním stavu čtecích/zapisovacích zařízení a modulu RFID. Předpřipravené kabely lze rychle nainstalovat a zaručují spolehlivý přenos dat. Čtecí/zapisovací zařízení s větším dosahem zajišťují přesné čtení dat. "Nejdůležitější vlastností je však skutečnost, že RFID produkty společnosti Turck lze rychle vyměnit za provozu, čímž se výrazně zkracují prostoje a zjednodušují opravy zařízení," vysvětluje Zhang.

Závěr

Využití technologie RFID k vytvoření systému bezpečného dodavatelského řetězce potravinářských výrobků s možností sledování všech procesů od výroby až po spotřebitele může poskytnout účinná řešení problémů konvenční výroby potravin. Systém RFID umožňuje nejen sledovat výrobu v reálném čase ve všech fázích, ale také zajišťuje transparentnost procesů a zajišťuje vyšší bezpečnost potravinářských výrobků. Analýza zaznamenaných údajů rovněž umožňuje optimalizovat efektivitu provozu. S rychlým rozvojem průmyslu 4.0 a IIoT bude technologie RFID hrát stále důležitější roli i v oblasti bezpečnosti potravin.

Select Country

Turck worldwide

to top