Přehledná výroba čokolády

Bezdrátová identifikace pomocí RFID vytváří obrovský potenciál pro všechny výrobní procesy. Technologie umožňuje čím dál více procesů. RFID řešení se stává zcela efektivní, pokud je použito v zásobovacím řetězci výrobního procesu, například pomocí identifikace forem na čokoládu během výroby čokolády.
  • S integrovaným RFID řešením může cukrárenský průmysl identifikovat každou formu

  • Robustní datové nosiče umístěné na formě zajišťují identifikaci a přenáší informace

  • Speciální čtecí/zapisovací hlavy zachytí formy s různou velikostí a tvarem

Pro splnění požadavků výrobců čokolád spolupracuje společnost Turck s průmyslovými lídry, jako jsou např. Winkler a Dünnebier - výrobce cukrářských strojů; Hildebrand - výrobce čistících systémů a Agathon - výrobce forem.

Stálá identifikace

Pro neustálou identifikaci forem na čokoládu v celém procesu, vybavil výrobce formy RFID datovými nosiči. To umožňuje kdykoliv a snadno identifikovat různé formy pro mnoho koncových produktů – dokonce i když jsou uskladněny. Data každé formy jsou dostupná centrálně a lze tak např. provést inventuru zásob bez ručního počítání uskladněných forem.

Během výrobního procesu tagy umožňují zpětné trasování každé formy - až tisíce forem může být ve výrobním procesu. Kombinované čtecí/zapisovací hlavy umístěné na nakládacích stanicích, odlévacích strojích nebo důležitých kontrolních bodech nahrají a předají uložená data řídicímu systému. Obsluha ví kdy a v kterém bodě výrobního procesu forma je a jaký je její aktuální stav. Například pokud je potřeba formy naplnit, zda mají požadovaný obsah, jsou ochlazovány nebo zda byl dokončen celý výrobní proces a formy mohou celý cyklus opakovat. Tyto informace efektivněji pomáhají organizovat změny výrobků a vyhnout se prostojům - celý výrobní cyklus je sledován v reálném čase a poruchy jsou zaznamenány okamžitě.

Poškozené nebo znečištěné formy na čokoládu jsou snadno určeny pomocí RFID a lze je vyjmout z výrobního procesu a poslat přímo do čistící linky. Speciální RFID tagy a kombinované čtecí/zapisovací hlavy od společnosti Turck odolají i při oplachování. Díky modulárnímu RFID konceptu, lze systém BLident společnosti Turck snadno nasadit do různých prostředích a předchozích automatizačních struktur.

Identifikace s přidanou hodnotou

Bezdrátová technologie nabízí více výhod než jen identifikaci polotovarů, koncových produktů nebo nosníků produktů. Paměti EEPROM nebo FRAM s kapacitou až několika kilobytů, ukládají výrobní data nebo čistící časy s identifikačními čísly (unikátním ID), tak lze sledovat hygienické směrnice a kvalitu. Také automatické procedury, jako je nakládání odlévacích strojů, přesné rozmístění produktů nebo datové nosiče blízko robotů lze spolehlivě provádět s RFID systémem. V neposlední řadě lze identifikovat formy, které mají být nahrazeny z důvodu poškození nebo znečištění a okamžitě je vyjmout, než by mohlo dojít k vadným finálním produktům.

Select Country

Turck worldwide

to top