Module Type Package – MTP

What is MTP?

MTP je zkratka pro "Module Type Package" a označuje standard nezávislý na výrobci pro rychlou a jednoduchou konfiguraci a implementaci modulárních výrobních zařízení. MTP definuje vlastnosti a rozhraní modulů výrobních zařízení (Process Equipment Assembly, PEA) na funkční úrovni, v níž technologie a výrobce nehrají roli, a zajišťují tak kompatibilitu. Cílem je usnadnit výměnu výrobních modulů a ještě zrychlit jejich uvedení do provozu a provoz. MTP obsahuje všechny informace potřebné k integraci modulu do modulárního zařízení, například popis provozních obrazovek a datových objektů.

The infrastructure graphic shows with which components MTP communication can be realized – even in hazardous locations.

Z hlediska fungování jsou balíčky typu modulu srovnatelné s ovladači tiskáren. MTP zde odpovídá ovladači tiskárny, modul tiskárně a PC nadřazenému řadiči (Process Orchestration Layer, POL). POL čte vytvořený soubor MTP založený na systému Codesys a zpracovává jej. Funkce modulu je rozpoznána a jeho řízení procesu vychází z popisu v souboru MTP.

Pokyny jsou pak předávány prostřednictvím standardu přenosu dat OPC UA, který je nezávislý na platformě. Tímto způsobem lze flexibilně používat moduly zařízení od různých výrobců a snadno je propojovat do komplexních celků. MTP významně snižují nároky na inženýrskou činnost modulárních zařízení a umožňují stavbu skutečných "plug-and-produce" závodů. 
 
Modulární zařízení jsou již široce využívána zejména ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu, ale také v potravinářství. Také v dalších odvětvích zpracovatelského průmyslu se začíná prosazovat názor, že modularizace v chemické výrobě přináší mnoho výhod, a to i díky integraci paketových jednotek prostřednictvím MTP.  

Kdo stojí za MTP?

Iniciátorem a tvůrcem MTP byly organizace NAMUR a ZVEI. Za další vývoj, zajištění kvality a mezinárodní distribuci MTP odpovídají Profibus User Organization (PNO) a Profinet International (PI).

Select Country

Turck worldwide

to top