RFID identifikuje léčiva

Společně s dalšími partnery zavedla Turck Korea kompletní systém serializace a identifikace farmaceutických produktů - od výrobního závodu po expediční sklad

Padělané farmaceutické výrobky představují pro zdravotnické orgány a regulátory hospodářské soutěže velké problémy. Z tohoto důvodu bude celý výrobní a prodejní řetězec farmaceutických výrobků v budoucnu zcela transparentní.

Společně s dalšími partnery zavedla Turck Korea tuto takzvanou serializaci pro farmaceutické výrobce Daewon Pharm Co. Ltd. Cloudové řešení zaznamenává léčiva od fáze výroby až po skladování v expedičním skladu.

V závislosti na požadavcích se pro identifikaci používají čárové kódy, 2D kódy, rozpoznávání textu OCR nebo RFID. Všechny identifikační technologie však odkazují na stejnou databázi v centrálním datovém cloudu.

  • Kombinace technologie RFID s optickými senzory a ...

  • ... kamerové technologie poskytují výkonné a spolehlivé celkové řešení

  • Stroj s hromadným RFID čtením je k dispozici ve dvou variantách: jedna pro ruční provoz ...

  • ... a jedna pro použití s dopravníkovým systémem

  • Pilotní projekt původně zahrnoval vývoj a konstrukci deseti strojů pro hromadné čtení ...

  • ... a sedm etiketovacích strojů

Serializace v EU do roku 2019

Úplná serializace léčiv musí být v EU zavedena do roku 2019. Všechny obaly léčiv musí být možné identifikovat bez jakékoliv nejistoty. Navíc to musí být možné v jakémkoli bodě výrobního a distribučního řetězce. Vyžaduje se několik rozhraní mezi různými systémy a všechna čtecí a zapisovací zařízení musí mít přístup ke stejné databázi v reálném čase.

Pilotní projekt serializace

Turck Korea společně s dalšími partnery vyvinul řešení pro jihokorejského výrobce léčiv Daewon Pharm, který by mohl být v Evropě referencí. Pilotní projekt je vynikajícím příkladem automatizované serializace farmaceutických produktů. To zahrnuje mnohem více než skutečnou identifikaci pomocí čárových kódů nebo štítků RFID: Data musí být nejen k dispozici v systému v jednotlivých bodech, ale také v síti, která v konečné fázi expanze probíhá celým výrobním a distribučním řetězcem.

Turck Korea dokončil automatizační část projektu, ve které společnost vyvinula a postavila kompletní stroje, které tisknou, připojují, kontrolují a čtou potřebné kódy a štítky na různých balicích jednotkách. Tyto stroje postupně komunikují se systémem Keidas, kde poskytují informace o procesu výroby a balení.

Integrovaný etiketovací stroj

Etiketovací stroj je integrován do výrobního procesu v závodech Daewon. Balíčky léků jsou zde opatřeny štítkem RFID, do kterého je zapsáno příslušné sériové číslo. Krabice jsou rovněž opatřeny 2D kódem a vytištěným prostým textem, který obsahuje stejné informace.

Hanmi / Turck RFID velkoobjemový čtecí stroj

Turck vyvinul RFID velkoobjemový čtecí stroj pro tento projekt a vybavil jej některými produkty z vlastního portfolia. Používá RFID k identifikaci všech balení obsažených v krabici. RFID poskytuje hlavní výhodu ve srovnání s technologií čárových kódů: V režimu hromadného čtení může RFID číst celý obsah kartonu - až 500 jednotlivých tagů. Za tímto účelem balírna jednoduše umístí krabici do otvoru stroje a operace čtení se spustí automaticky. Celkem deset antén RFID detekuje všechny štítky v krabici. Jedna anténa se pohybuje uvnitř stroje, aby se vyloučily duplicitní hodnoty nebo nepřečtené balení. Po fázi identifikace zahájí stroj tisk čárového kódu a štítku se sériovým číslem, který se nalepí na vnější stranu krabice pro další identifikaci a odeslání.

Turck postavil jak ruční verzi stroje, ve které zaměstnanci umisťují kartony do otvoru, tak i verzi s dopravním pásem, ve které se kartony pohybují do stroje na dopravníku a po identifikaci jsou dále přepravovány pro paletizaci. Kompaktní stroj je vysoký pouze 1,6 metrů a je velmi mobilní.

Select Country

Turck worldwide

to top