Kontrola čipů v přepravních pouzdrech

Spojení výhod kamerového senzoru IVU a senzoru Q4X pro trojitou kontrolu čipů IC

Čipy integrovaných obvodů (IC) jsou testovány před instalací na desku plošných spojů. Poté, co čipy projdou testy kvality, jsou umístěny do přepravních pouzder a navíjeny na cívku. Pouzdra napinutá na cívku usnadňují přepravu a skladování takových malých součástí a zjednodušují způsob, jakým je produkt dodáván do montážních strojů.

Každý čip IC je umístěn do přepravního pouzdra pomocí vysokorychlostního stroje. Nesprávně orientované čipy by měly za následek nesprávnou instalaci na desku plošných spojů. Existují tři běžné vady u přepravních pouzder: chybějící čip, dva čipy v jednom pouzdře a jeden čip vzhůru nohama v pouzdře. Aby se těmto chybám zabránilo, musí být přítomnost a správá orientace každého čipu potvrzena před zapečetěním v pouzdře. K identifikaci těchto vad se často používá více senzorů. Údržba více senzorů může zvýšit náklady a vést ke zvýšeným prostojům potřebným pro údržbu a instalaci.

Zákaznické výhody

  • Důkladnější detekce chyb před instalací čipu na desky plošných spojů
  • Potvrzení orientace čipu
  • Snížení nákladů pomocí menšího počtu senzorů k vyřešení aplikace

  • The Q4X and the iVu vision sensor are a strong couple for IC chip analysis

  • Versatile, rugged laser distance sensors are capable of detecting sub-millimeter changes in distance

  • An iVU sensor has the simplicity of a photoelectric sensor and the intelligence of a smart camera

Jeden senzor pro tři režimy

Laserový snímač vzdálenosti Q4X dokáže zajistit všechny funkce dříve prováděné několika čidly. Tento všestranný senzor lze naučit rozpoznávat předměty ve specifické vzdálenosti, což znamená, že dokáže rozpoznat rozdíl mezi žádným čipem, jedním čipem nebo dvěma čipy v každém slotu. Pokud senzor načte správnou vzdálenost, znamená to, že je jeden čip umístěn na pásce. Pokud je odečtená vzdálenost příliš krátká, znamená to, že na první čip byl umístěn ještě další. Pokud nic není snímáno nebo je vzdálenost příliš dlouhá, znamená to chybějící čip. Při použití v duálním režimu detekuje Q4X také rozdíly v kontrastu, aby určil, zda je čip správnou stranou nahoru nebo dolů. Q4X dokáže detekovat všechny tyto podmínky (chybějící, duplikáty nebo obrácené čipy) a spustit indikaci, že je vyžadována pozornost operátora.

iVu Vision Sensor poskytuje výkonný nástroj pro kontrolu shody

V některých případech může být na čipu vytištěn text nebo obrázky, například logo nebo kód šarže, a může být nutné, aby byly všechny orientovány stejným směrem. Kamerový senzor iVu lze použít k určení správné orientace potisku pomocí výkonného nástroje pro kontrolu shody. Pokud není shoda, je operátor informován o selhání.

V průmyslovém odvětví, kde je vyžadováno, aby byly komponenty mimořádně malé, může být detekce chyb a špatného produktu obtížná. Nabízené řešení odpovídá potřebám těchto aplikací. Při současném použití optických senzorů Q4X a iVu může výrobce detekovat tři různé typy chyb a potvrdit orientaci potisku na čipech integrovaných obvodů. Díky menšímu počtu zařízení společnost šetří čas a peníze díky snadno použitelnému řešení.

Select Country

Turck worldwide

to top