Modulární zařízení pro flexibilní a efektivní výrobu

Společnost Smart Automation vyvinula pro dodavatele automobilového průmyslu modulární výrobní linku s decentralizovaným řízením - od senzorů přes multiprotokolové I/O moduly, předmontovanou spojovací techniku, LED světla až po RFID.

Polský systémový integrátor Smart Automation vyvinul a implementoval novou výrobní linku na ventilové kryty pro dodavatele automobilového průmyslu první úrovně. Modulární koncepce výrobní linky a decentralizované řízení dokázaly splnit všechny požadavky zákazníka. Komponenty z portfolia společnosti Turck, které se mohly pochlubit řadou funkcí včetně multiprotokolové funkce Ethernet a decentralizované logiky ARGEE, zajistily flexibilitu a spolehlivost dynamické linky.

  • Rozsáhlá výrobní linka dodavatele má modulární konstrukci a lze ji přizpůsobit budoucím požadavkům.

  • Multiprotokolové I/O moduly Ethernet zajišťují efektivní datovou komunikaci v rámci celého zařízení.

  • Čtecí/zapisovací zařízení RFID na lince zaznamenávají všechny nosiče zboží.

  • LED světla WLS27 barevně zobrazují příslušný stav modulu.

  • Díky kompaktnímu provedení lze rozhraní TBEN RFID snadno namontovat téměř kamkoli.

Moderní výrobní zařízení pro průmysl vyžadují stále flexibilnější řešení. Ať už se jedná o měnící se objemy výroby, dynamické požadavky na tvar a velikost vyráběných dílů a potřebu rychlé obměny nových výrobků, výrobci v mnoha průmyslových odvětvích stojí před úkolem efektivně zvládnout nové výzvy.

Společnost Smart Automation vyvinula pro dodavatele automobilového průmyslu první úrovně výrobní linku na výrobu krytů ventilů, založenou na modulárních strojích a decentralizovaném řízení. Tato modulární koncepce umožňuje flexibilnější a efektivnější výrobu, která rychleji reaguje na měnící se podmínky na trhu a potřeby zákazníků.

Modularita na více úrovních

Linka kombinuje moduly pro řadu úloh, včetně UV laserového tisku datových maticových kódů pro sledovatelnost, indukčního ohřevu, montáže a měření hliníkových vložek a robotické deionizace a čištění povrchu pro těsnění pryží. Bylo také třeba provést četná měření a zkoušky těsnosti, od průměru a zaoblení až po zkoušky těsnosti, průtoku a poklesu tlaku. Každé pracoviště se skládá ze tří dílčích modulů pro dopravu, proces a konstrukci. Díky modulární struktuře pracovních stanic se společnosti Smart Automation podařilo dosáhnout standardizace na úrovni konstrukce, montáže a programování, což značně zjednodušuje případné změny, které mohou být nutné v pozdější fázi životního cyklu stroje.

Odolnost vůči budoucnosti díky standardizované integraci zařízení

Klíčovým požadavkem na výrobní linku bylo použití různých protokolů Ethernetu. Díky multiprotokolovým funkcím Ethernetu byly proto moduly I/O řady BL67 a TBEN společnosti Turck pro tento projekt ideálním řešením. Kombinují tři ethernetové protokoly Modbus TCP, Ethernet/IP a Profinet v jediném zařízení a mohou být automaticky provozovány v kterékoli ze tří sítí. To umožnilo efektivně snížit počet potřebných variant zařízení.

I/O moduly společnosti Turck použité v této lince rovněž podporují decentralizovaný přístup k řízení díky své vestavěné logice ARGEE. Tato funkce polního logického kontroléru zvládá malé až střední řídicí úlohy, aniž by zatěžovala centrální řídicí jednotku.

Flexibilní monitorování procesů pomocí RFID

Pro úplné sledování výrobního procesu zavedla společnost Smart Automation sledovací systém založený na technologii RFID, ve kterém hrají hlavní roli modul TBEN-S a vysokofrekvenční čtecí/zapisovací zařízení společnosti Turck. Všechny parametry a naměřené hodnoty výrobního procesu jsou zaznamenávány pro každý jednotlivý díl a ukládány do databáze na serveru a v cloudu.

Senzory s faktorem 1 s maximální spínací vzdáleností pro všechny kovy

Společnost si pro požadované indukční senzory vybrala řadu uprox společnosti Turck. Jako senzory s faktorem 1 detekují zařízení uprox všechny kovy spolehlivě a se stejnou spínací vzdáleností, čímž standardizují výběr senzorů - další výhoda při konstrukci stroje.

Rychle a bezchybně: předmontované kabely

Dalším problémem při složitosti této linky byla technologie připojení. Společnost Smart Automation však našla řešení i pro tento problém v rozsáhlém portfoliu konektivity společnosti Turck. Ve fázi plánování byly vybrány předmontované kabely různých délek a v případě potřeby byly použity pasivní rozbočovače.

Select Country

Turck worldwide

to top