Společný systém řízení procesu

V úzké spolupráci vyvinuly firmy Yokogawa a Turck zařízení Profibus DP s funkcí konfigurace za provozu (HCIR).

Když byla očekávána výměna řízení procesního systému v chemické továrně, požadoval majitel redundantní řešení s HCIR funkcí a zajištění proti selhání. K zajištění těchto požadavků spolupracovaly firmy Yokogawa a Turck se zákazníkovými specialisty a vyvinuly zákaznické řešení, ze kterého může mít prospěch nejen daný zákazník. Původní speciální implementace se dostala do standardních produktů obou výrobců.
  • Dva systémy vzdálených vstupů/výstupů excom s oddělovací barierou pro Profibus

Během společného projektu vyvinuly Yokogawa a Turck, se svým společným zákazníkem, redundantní spojení systému vzdálených vstupů/výstupů excom společnosti Turck a procesního řídicího systému Centum VP společnosti Yokogawa.

Průběžná optimalizace procesu

Původní řídicí systém již vykazoval stáří a nemohl splňovat poslední technické požadavky, jako je spojení s rozhraním Profibus nebo OPC. Když nastala pravidelná prohlídka továrny, Sasol rozhodl využít odstávky a nahradit stávající řídicí systém. Excom, systém vzdálených vstupů/výstupů společnosti Turck, který již byl zaveden v ostatních výrobních prostorech, byl použit pro zařízení v zóně 1. V té době zákazník zvolil excom, protože to bylo jediné řešení vzdálených vstupů/výstupů na trhu, které umožnilo pracovat s 230 volty v zóně 1. S tím je spojené i vedení kabelů na dlouhou vzdálenost, alternativní řešení založené na 24 voltech vyžaduje velké průřezy aby kompenzovalo pokles napětí.

Tým zodpovědný za připojení nového řídicího systému sestavil jasně definované specifikace: Redundantní připojení přes Profibus do vzdálených vstupů/výstupů, které musí být rozšiřitelné kartami a také stanicemi během provozu. Tato rozšiřující funkce je v ohruhu specialistů známá jako "hot configuration in run" neboli HCIR. 

Vývoj HCIR

"V okamžiku sestavování nebyl tento standard ještě popsán v organizaci Profibusu. To znamenolo, že řešení mezi řídicím systémem a systémem vstupů/výstupů musel dodavatel vyvinout zvlášť," říká Holger Schneider, specialista na prodej v Yokogawa. Po celkem 15 měsících testování a implementace se práce vyplatila pro všechny zúčastněné: Zákazník má dnes prospěch z řešení, které dříve nebylo dostupné na trhu. Společnosti Yokogawa a Turck rozšířily své produkty o tyto funkce a vytvořily přidanou hodnotu. Specialista na prodej Schneider ze společnosti Yokogawa shrnuje, že to nebylo jen kvůli odborným znalostem a znalostem produktů zaměstnanců: "Hladká a konstruktivní spolupráce mezi specialisty na pracovišti a inženýry z Turck a Yokogawa umožnila rychle vyvinout optimální řešení. Zde byla ta pravá chemie."

Dnes nazývaný tokushu (jméno dané společností Yokogawa), speciální softwarové řešení, které se dostalo do standardních produktů, nyní poskytuje oficiální softwarovou verzi pro řídicí systém Centum VP a umožňuje zákazníkům provozovat jejich řídicí systém společně s excomem jako redundantní systém s funkcí HCIR. Upravený firmware se stal součástí standardního systému vzálených vstupů/výstupů excom společnosti Turck. Redundantní komunikace a funkce HCIR přes Profubus-DP nyní pracují mezi Centum VP a excomem bez jakýchkoliv problémů.

 

Select Country

Turck worldwide

to top