Výhody

Paralelní přístup k datům

S ethernetovou komunikační bránou GEN pro excom otevírá společnost Turck svět procesního průmyslu pro digitalizaci a Průmysl 4.0. Poprvé mohou být všechna procesní, diagnostická, stavová a další data přenášena dostatečnou rychlostí paralelním datovým kanálem bez zpětné vazby do cloudů nebo jiných IT systémů pro analýzu a vyhodnocení - rychlý a snadný způsob dosažení účinného monitorování stavu a zlepšení prediktivní údržby. Ovládací prvky a řídicí systémy zůstávají zcela nedotčeny a chráněny proti přístupu. Přenos dat do cloudových systémů se provádí prostřednictvím: MQTT, OPC UA, šifrovaného cloudového protokolu Turck Kolibri nebo prostřednictvím jiných otevřených standardů.

Pyramida

Cloudové připojení - také možné

Kromě přenosu časově kritických uživatelských dat do řídicího systému může excom přenášet analytická data do jakéhokoli IT systému v síti prostřednictvím paralelního přístupu k datům. Je však vhodné nejprve v nějakém zařízení data analyzovat a do cloudu posílat pouze výsledky. Cloud může být realizován jako „privátní“ bez přístupu k internetu nebo klasickým způsobem.

Společnost Turck nabízí i alternativní řešení, nejen vlastní cloudové řešení unikátní vizualizací dat a šifrovaným cloudovým protokolem Kolibri, splňujícím nejvyšší bezpečnostní požadavky. Prostřednictvím cloudového hardwaru Turck lze přenášet data také do některého z velkých cloudových systémů prostřednictvím MQTT nebo OPC UA.

Vyšší spolehlivost díky redundanci

Integrovaný ethernetový přepínač umožňuje jednoduchou realizaci liniové topologie bez externích přepínačů. Pomocí redundantního protokolu je možné kdykoli rozšířit liniovou topologii na topologii kruhu. Vše, co je vyžadováno, je, že všechny stanice podporují protokol redundance MRP (Profinet) DLR (Ethernet / IP). Excom také přináší redundantní komunikační brány a napájecí moduly, což dále zvyšuje spolehlivost systému a podporuje další koncepty redundance.

Redundantní koncepty Profinetu 

Různé síťové topologie:

Redundance S2

Redundance S2: 2 mastery a 1 komunikační brána

Dva mastery, jedna komunikační brána

Redundancí Frofinet S2 se rozumí systém sestávající ze dvou kontrolérů a jednoho zařízení, zde komunikační brány excom. Kontroléry se interně synchronizují prostřednictvím páteřní sběrnice a oba udržují spojení s účastníkem. S redundancí S2 nabízí společnost Turck např. svůj IO-Link master modul TBEN-L-8IOL.

Jeden master, dvě komunikační brány

Pro tuto variantu neexistuje v Profinetu žádný standard. Tato redundance však také snižuje pravděpodobnost selhání. Výhoda: Je nákladově efektivnější než jiné koncepty redundance. Tento koncept se nicméně používá jen zřídka, protože řídicí systém je obvykle nejdůležitějším bodem v systému a jeho selhání nelze kompenzovat řešením s redundantními branami.

Dva mastery, dvě komunikační brány

Excom může využívat nejvyšší úroveň redundance se dvěma mastery a dvěmi komunikačními bránami. Zde je každý kontrolér připojen k jedné komunikační bráně. Oba mastery si interně stanovují, kdo je master, a kdo je záložní. Podobná systémová redundance profinet se specifikována jako R1. Pro Ethernet/IP nebo Modbus TCP prozatím nebyl definován podobný standard redundance. Uživatelé i těchto systémů ale mohou používat tento typ redundance u excomu.

Redundance R2

Vlastní redundantní Turck řešení: 2 mastery a 2 gatewaye

Flexibilní síťová topologie

Brány mají integrovaný 2portový přepínač. Proto mohou být instalovány v liniové struktuře, jakou využívají klasické sběrnice. Podporovány jsou také další standardní ethernet topologie, jako jsou hvězda, strom nebo kruh.


Multiprotokolová technologie

Jedna komunikační brána, tři protokoly - multiprotokolová I/O zařízení společnosti Turck rozpoznávají po spuštění automaticky protokol v síti a přizpůsobí se příslušnému protokolu: PROFINET, Modbus TCP nebo EtherNet/IP. Komunikační brána Excom pro ethernet těží z tohoto osvědčeného standardu a může být použita hned po vybalení ve všech řídicích systémech, které podporují EtherNet/IP, PROFINET nebo Modbus TCP. Například:

  • Siemens
  • Honeywell
  • Rockwell
  • Yokogawa
  • Emerson
  • Supcon
  • ABB

Select Country

Turck worldwide

to top