Mobilní strojní zařízení

Sběrnicová a propojovací technologie společnosti Turck pomáhá strojům stonemaker při mobilní výrobě kamenů.

Stonemaker je stroj, který se chová jako plně funkční přenosná továrna na výrobu kamenů. Spojením produktů Turck, obzvláště plug and play konektivity, umožňuje stroji efektivnější provoz a lze jej sestavit na jakémkoliv místě na světě.

První stroj, který Gary Troke sestavil, pracoval skvěle, ale neměl téměř žádnou pružnost, jakou si jeho konstruktér představoval. Stroj používal manuální spínače, relé a tlačítka, což bránilo využití v reálném světě.

Volání o pomoc

Po boji s časově náročnou povahou stroje obdržel Troke návrh od Terry Kellyho z International Hydraulics, který intenzivně pracuje s elektronikou strojů. Troke pracoval výhradně s Terrym, který navrhl a zapojil Scotta Price z Hilco Inc., zastupující společnost Turck, aby viděli, k jakému potenciálnímu zlepšení svého vynálezu může Turck přispět. Scott Price spolu s kolegou Bobem Dobrillem (aplikační inženýr v Hilco) a specialistou Anthonym Molnarem (specialistou na síťové aplikace ze společnosti Turck) vymysleli plán, jak plně automatizovat proces. Díky spolupráci International Hydraulics a Turck vyvinuli stroj do mobilního a všestranného stroje, který může dělat konkrétní kameniva doslova kdekoliv na světě, využitím téměř čehokoliv, se schopností přeměnit to na pevný a robustní stavební blok.

Ihned po zapojení do projektu viděla trojice různé možnosti, jak by mohly být použity produkty společnosti Turck pro zlepšení a zefektivnění provozu stroje zautomatizováním procesů. Stroj nyní používá modulární gateway BL20 programovatelnou pomocí softwaru CoDeSys, který je univerzální a vhodný pro tento stroj. Také používá senzory pro mobilní zařízení, společně s převodníky, které jsou připojeny na tlakovou nádobu a sledují tlak, kterým se lisuje požadovaný tvar a zajišťuje, zda jsou splněny místní stavební normy.

Plug and play

Možná největší výhodou bylo, že byl Turck schopný poskytnout úplné “plug and play” připojení, vytvářející modularitu celého stroje. Jak vysvětluje vlastník Gary Troke, "konektivita se ukázala být klíčová pro tuto aplikaci, bez připojovacího řešení od společnosti Turck by nebylo možné stroj poslat do světa s jistotou, že bude správně fungovat i poté, co se dostane na místo určení."

Díky uživatelskému panelu umístěnému na stroji, kde se vytvářejí všechna připojení, je opětovná montáž rychlým a jednoduchým procesem, který nevyžaduje zapojení od elektrikáře. Celkově toto digitalizované řešení umožňuje stroji vyšší produktivitu a vyšší spolehlivost. Propracovanost programu, který vytvořil Anthony Molnar ze společnosti Turck, umožňuje stroji použít jedinou formu místo střídání stovek forem vzhledem k tomu, že elektricky nastavitelná konfigurace snižuje přerušení procesu, který vyžadoval použití více forem. Programování také umožňuje vytvářet koncový produkt s vyšší hustotou a zkrátit dobu cyklu z 15 na pouhých 11 sekund.

Select Country

Turck worldwide

to top