Sledování průtoku v bubnových myčkách

Průtokové senzory s IO-Linkem řídí dávkování čisticích prostředků

Dodavatelé automobilového průmyslu používají průmyslové bubnové pračky k odstranění přilnutých látek, jako jsou vrtací emulze, rezavé filmy nebo tuky, z ponorných konstrukcí, montážních dílů a malosériových dílů. K tomuto účelu obvykle používají kyselé a alkalické odmašťovače nebo čisticí prostředky, které se přivádějí do procesu praní.

Díky podpoře senzoru mají uživatelé jasný přehled o dávkování médií a mohou průběžně sledovat kvalitu procesu čištění. Díky vysokému stupni krytí a použití vybraných materiálů je průtokový senzor FS + společnosti Turck speciálně navržen pro použití v tak drsných prostředích.

Výhody

  • Flexibilní instalace díky volné orientaci senzoru a 340° otočnému krytu senzoru
  • Rychlé uvedení do provozu pomocí funkce Quick-Teach: spínací bod nastavíte během několika sekund
  • Spolehlivá dlouhodobá stabilita díky vysoké opakovatelnosti

  • Spolehlivé: FS+ senzory monitorují průtok a teplotu kapalných médií

  • Odolné: Vysoké stupně krytí umožňují montáž senzorů v drsných prostředích

  • Funkční provedení: Intuitivní ovládání senzoru pomocí dotykového panelu

Maximální ochrana proti vniknutí vlhkosti

V kombinaci s inovativním konceptem utěsnění, chrání kombinace materiálů FS+ proti vniknutí vlhkosti - ať už kvůli stříkající vodě během používání nebo při vysokotlakém čištění zařízení. Stupně krytí IP6K6K, IP6K7 a IP6K9K zaručují dlouhou životnost senzoru. Kromě toho je zajištěna čitelnost displeje, neboť průsvitný horní kryt a kovové pouzdro jsou odolné proti poškrábání a jsou popsány laserem.

Bezchybné nastavení spínacího bodu

Senzor průtoku vydá poplach, jakmile je překročen nastavený referenční průtok nebo nedosáhne požadované hodnoty. Spínací bod lze nastavit v několika krocích v Quick-Teach; uživatelé jej mohou definovat přímo u senzoru. Monitorování Delta flow zaručuje, že učený bod je naučen za správných podmínek, což výrazně snižuje náhodné nebo systematické chyby.

Jednoduchá montáž a uvedení do provozu

FS+ se snadno připojuje, což také ušetří spoustu času při nastavování aplikace. Senzor pracuje vždy v rámci specifikovaných parametrů, bez ohledu na to, jak je senzor v potrubí natočen. Hlava snímače může být následně volně otočena v rozsahu 340°, aby se pohodlně nastavil displej a elektrické připojení.

Select Country

Turck worldwide

to top