Systém RFID identifikuje nosiče solárních článků

Čínský výrobce solárních článků využívá systém RFID společnosti Turck ke zvýšení kvality a efektivity své výroby

Čínský systémový integrátor automatizuje zajištění kvality a sledovatelnosti výroby solárních článků pro své zákazníky pomocí technologie RFID.  Společnost si vybrala systém BL ident RFID společnosti Turck, který lze hladce integrovat do stávajících provozů. Toto řešení umožňuje kontrolu a sledování jednotlivých výrobních kroků v reálném čase, dodává spolehlivá data pro řízení výroby a umožňuje komplexní, včasné a přesné monitorování na místě.

  • Čtecí/zapisovací hlava detekuje tagy RFID v nosičích destiček.

  • RFID tag umožňuje jedinečnou identifikaci každého nosiče plátků a jeho přiřazení k výrobní zakázce.

  • HF čtecí/zapisovací hlavy na každé procesní stanici zajišťují spolehlivý sběr dat.

  • Modul TBEN S RFID společnosti Turck nabízí díky 16 kB datové vyrovnávací paměti působivý výkon.

Fotovoltaický průmysl hraje celosvětově klíčovou roli v rámci energetické transformace. Výrobci solárních článků stojí před úkolem trvale vyrábět kvalitní produkty a zvyšovat jejich produkci - při zachování nebo snížení nákladů. Kde však ve výrobním procesu nejčastěji dochází k chybám? Ve kterých bodech se vyplatí úprava? Aby mohli výrobci najít fundované odpovědi na tyto otázky, potřebují úplný a bezproblémový sběr výrobních dat.

Jeden čínský systémový integrátor byl proto pověřen výrobcem, aby shromáždil tato data pro jeho výrobu solárních článků a poskytl tak podklady pro fundovaná výrobní rozhodnutí. Pro zajištění plynulé výroby a kontroly kvality bylo zapotřebí automatizované řešení. Zákazník se proto rozhodl využít RFID k co nejefektivnějšímu sběru a zpracování dat v celém výrobním procesu.

Sledování výroby pomocí detekce nosiče plátků

Zajištění a kontrola kvality hrají při výrobě solárních článků zásadní roli. Složitá výroba vyžaduje přesné rozdělení výrobních dávek až na jednotlivé křemíkové destičky. Destičky solárních článků se přepravují mezi jednotlivými výrobními kroky a ukládají se do speciálních kazet na destičky. Instalace tagů RFID poskytuje každému nosiči plátků jedinečný identifikační kód, kterému je přiřazena výrobní zakázka.

Čtecí/zapisovací hlavy jsou instalovány na stanicích každého technologického kroku, aby zachytily informace z tagů, jakmile se dostanou do jejich čtecího dosahu. Na základě shromážděných dat byl zřízen systém sběru dat RFID, který automaticky přivádí informace do systému a komunikuje s ním v reálném čase.

Řešení RFID zaujalo integrátora 

Modulární a všestranná struktura umožňuje řešení BL ident RFID společnosti Turck snadno přizpůsobit jakékoli aplikaci a integrovat do stávajících zařízení. Pro snadnou integraci systému a jeho uvedení do provozu jsou k dispozici standardní softwarové moduly.

Moduly TBEN RFID od společnosti Turck nabízejí tři ethernetové protokoly Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP, které jsou kompatibilní s řídicími jednotkami mnoha výrobců. Uživatel tak může snížit počet různých variant ve skladu, a tím také snížit zásoby výrobků, které je třeba mít pro každý projekt po ruce, a ušetřit tak značné náklady.

Tagy byly dostatečně robustní pro výrobu solárních článků a zapůsobily v konkrétním projektu. Tagy s krytím IP68 lze skladovat až 100 hodin při teplotách do 140 stupňů. Díky 16 kilobajtové datové vyrovnávací paměti rozhraní TBEN RFID již nosiče destiček nemusí čekat před čtecím/zapisovacím zařízením, dokud nejsou dokončeny všechny operace čtení/zápisu. To znamená, že výrobce může dosáhnout vyšší rychlosti výroby - bez ztráty kvality. Modul TBEN nabízí také integrovaný přepínač, který umožňuje nastavit liniovou nebo kruhovou topologii, a tím zjednodušuje síťovou kabeláž.

Všechny tyto vlastnosti na zákazníka zapůsobily a přinesly mu výrazné zvýšení efektivity jeho výroby. "Díky použití řešení RFID od společnosti Turck je nyní schopen plně sledovat všechny výrobní procesy a zajistit vysokou úroveň kvality procesů. Systém RFID nejen zlepšuje tok informací, ale také poskytuje spolehlivý základ pro přijímání fundovaných rozhodnutí pro budoucí optimalizace," uzavírá systémový integrátor.

Select Country

Turck worldwide

to top