Zabezpečení prostoru pro robotické buňky

Při kontrole výsledků robotických operací musí mít obsluha přístup k testovaným materiálům, aniž by tím byla ohrožena jejich bezpečnost.

Při kontrole výsledků robotických operací musí mít obsluha přístup k testovaným materiálům, aniž by tím byla ohrožena jejich bezpečnost.

V této pracovní buňce robot zvedá a umisťuje materiál v balení, když se pohybuje podél dopravníku. Provozovatel používá kontrolní stanici ke kontrole správného naplnění obalu. Je důležité, aby pracovník nevstoupil do ochranného pole (červená oblast). Je zapotřebí řešení, které dokáže detekovat vniknutí, vydat signál zastavení a nepřetržitě detekovat kontrolní stanici.

Výhody

  • Volný přístup obsluhy při zachování bezpečnosti
  • Maximální účinnost při nepřetržitém provozu výstražného pole
  • Flexibilní přizpůsobení ochrany při změně rozměrů a parametrů pracovních buněk

Bezpečnostní laserové skenery se dobře hodí pro zabezpečení aplikací, kde je stejně důležitý přístup uživatelů i jejich ochrana. Bezpečnostní laserový skener Banner SX5-B s úhlem skenování 190° se přizpůsobí téměř jakémukoliv tvaru a dokáže vyhodnotit polohu operátora podle rozsahu a úhlu natočení. Jeho flexibilita umožňuje měnit tvar ochranné zóny při změně rozměrů a parametrů pracovních buněk.

AG4 poskytuje varovné pole (zelená plocha) a ochranné pole (červená oblast) v rámci určené ochranné oblasti, aby varoval jednotlivce, kteří se dostávají příliš blízko k robotu, než způsobí úplné vypnutí. Když je objekt detekován, SX5-B vypočítá jeho polohu. AG4 umožní robotovi pokračovat v činnosti během detekce osoby ve varovném poli a vypnne robota během detekce osoby v ochranném poli.

Bezpečnostní laserový skener může být nákladově efektivním řešením pro zabezpečení aplikací ve srovnání s jinými možnostmi zabezpečení. Bezpečnostní rohože se často používají v nebezpečných pracovních buňkách, jsou však nákladné a rychle se opotřebovávají. Mezi další možnosti zabezpečení stroje patří ochranné bariéry a brány, které účinně chrání oblast, ale omezují přístup obsluhy. Bezpečnostní laserový skener SX5-B umožňuje optimální přístup obsluhy k urychlení procesu kontroly a zvýšení produktivity.

Select Country

Turck worldwide

to top