Vzdálené vstupy/výstupy pro lihovar

V irském lihovaru na whiskey ukazuje systém vzdálených vstupů/výstupů excom společnosti Turck, jak mohou mít i tradiční výrobní procesy prospěch z nejmodernější sběrnicové komunikace.

Podle legendy je Midleton místem, kde se zrodila irská whiskey. Dokonce i dnes je srdce výroby irské whiskey stále v tomto malém městě na jihu Corku. Blízko historického lihovaru Old Distillery, který dnes slouží jako muzeum, vyrábí společnost Irish Distillers Limited (IDL) nejznámější destiláty Irska, včetně Jameson, Paddy a Powers. Tradiční výrobní proces byl nedávno podpořen nejnovější I/O technologií: Dvanáct stanic vzdálených vstupů/výstupů excom od společnosti Turck zajišťuje bezpečnou a transparentní komunikaci mezi řídicím systémem a přístroji v Ex zóně 1.
  • Všech 12 excomů má svorkové provedení, které ukazuje rozložení jednotlivých výstupů pro připojení senzorů

Starý automatizační systém ve VAT hale se skládá ze tří ITT PLC systémů, které převádí běžné vedení do prostředí s nebezpečím výbuchu pomocí bariér. Irish Distillers má předchozí zkušenosti s využíváním sběrnic s Profibus DP a PA, nasazenými kdekoliv v síti, a tak nebylo překvapením, že se rozhodli pro použití sběrnice.

DeviceNet byl zvolen pro použití s Motor Control Stations a Profibus DP pro komunikaci se všemi senzorovými signály. Firma Irish Distillers zvolila excom Profibus DP pro prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 1, jako nejlepší rozhraní pro automatizační signály. Turck dodal systémy excom  společnosti Irish Distributors Tektron se sídlem v Corku, Irsko a také v rámci tohoto projektu poskytuje technické rady.

Vysoká hustota kanálů a výměna za provozu

Mick McCarthy, IDL E&I manažer tohoto projektu, vybral excom mezi systémy vzdálených I/O do prostředí s nebezpečím výbuchu jiných dodavatelů, a to "díky vysoké hustotě signálů, které lze dosáhnout na základní desce MT18. Funkce hot swap na nás také zapůsobila. Můžeme připojovat a odpojovat moduly přímo za provozu, bez přerušení právě probíhající sběrnicové komunikace." Další výhoda: automatické nastavení výkonu karty digitálních výstupů DO40Ex, zároveň je jedinou kartou pro výstupní signály a tím slučuje specifikace různých karet digitálních výstupů.

Snadná implementace komunikace a redundantní napájení byly jasné faktory. IDL se rozhodl použít redundantní komunikaci hned ze začátku. Avšak nebyla přítomna redundance napájení a zdálo se být velkou výhodou zavedení redundantního napájení pouhým připojením druhého napájecího modulu do základní desky MT18.

LED indikace každého zařízení přímo na kartě byla další vlastností, která vedla k výběru excomu. Nerezové rozvaděče od společnosti Turck mají okénko, které obsluze nebo údržbě umožňuje sledovat stav karty nebo kanálu bez otevření dveří.

Projekt byl v rozsahu 800 I/O a integraci provedl Rockwell Engineering, Cork, použitím PLC Allen Bradley. Projekt vyžadoval 12 nových stanic vzdálených vstupů/výstupů excom (MT18). To zajistilo dosažení maximální rychlosti 1,5 MBd. Čtyři použité bariéry SC12Ex společnosti Turck poskytují čtyři sady jiskrově bezpečných Profibus segmentů přímo v provozu a konstruktérům umožnily použít Profibus DP vedení kratší než 200 m. Byla vybrána taková místa pro umístění I/O stanic, aby bylo zajištěno dobré rozložení a délka vedení byla udržena na minimu.

VAT hala je důležitou částí lihovaru. Rozhodující bylo, aby se co největší část montážních prací, testování a uvedení do provozu provedlo ještě před odpojením stávajícího systému. To umožnilo zavedení systému excom i natažení nové kabeláže, aniž by byla narušena výroba.

 

Select Country

Turck worldwide

to top