Identifikace hadicových přípojek pro prekurzory

Kontrola spojů zabraňuje nesprávnému plnění nádrží ve farmaceutické výrobě.

Ve výrobních procesech farmaceutického průmyslu hraje významnou roli bezpečnost personálu a prevence nesprávných manipulací a chyb. Pro dosažení těchto cílů je účinnou odpovědí digitální řešení pro zvýšení počtu nápravných a preventivních opatření (CAPA) v souladu se směrnicemi CH Q10. Tato opatření zajišťují, že společnosti zavedou účinné a efektivní kontroly kvality a procesy pro výrobu bezpečných a konzistentních farmaceutických výrobků.

YOUR BENEFITS

  • Ochrana hadicových přípojek pomocí identifikace systémem BL ident RFID zvyšuje bezpečnost výroby a ochranu personálu.
  • HF RFID tagy lze integrovat a volně otáčet na procesním připojení.

  • Tag se automaticky napozicuje vůči čelu čtecí/zapisovací hlavy

  • Čtecí/zapisovací hlava TNSLR-Q42TWD-H1147

  • Tag je umístěný v kovové části bez ohledu na natočení

RFID kontrola pro zabezpečení hadicových přípojek

Velké hadicové přípojky, například přípojky nádrží, lze kontrolovat pomocí technologie RFID. K tomuto účelu je na konci hadice umístěna volně otočná kovová součástka s integrovaným štítkem. Tento kovový díl lze volně otáčet kolem hadice, čímž je zajištěn snadný rotační pohyb při připojení. Když je hadice připojena k procesu, gravitace zajišťuje, že tag vždy visí směrem dolů, a je tak umístěn před čtecí/zapisovací hlavou. Kontroluje se tak přiřazení přípojky, čímž se zabrání naplnění nádrže nesprávným médiem.

Bezpečnost práce

Digitální monitorování hadicových přípojek snižuje případná bezpečnostní rizika. Systém RFID umožňuje kontrolu přípojek odolnou proti manipulaci. Zjišťuje chybějící nebo nesprávné spoje a zajišťuje bezpečné a správné připojení procesu. To je důležité zejména proto, aby se předešlo nehodám a nebezpečným situacím, které mohou vzniknout v důsledku nesprávně připojených hadic. Díky přesnému sledování spojů je i nadále zajištěna bezpečnost zaměstnanců při údržbě a servisních pracích.

Specifické RFID tagy

K dispozici jsou různé typy tagů přizpůsobené specifickým požadavkům aplikace, včetně skleněné varianty. RFID tagy mohou být také vloženy přímo do kovového uzávěru nebo připevněny pomocí svorky.

Přenos dat přes multiprotokolový Ethernet

Modulární systém BL20 lze instalovat v zóně 2/22 a kromě identifikace hadic dokáže zpracovávat i další informace, jako je například zásuvka, data, čas nebo stupeň znečištění hadice. Multiprotokolová technologie společnosti Turck umožňuje přenášet data do řídicího systému prostřednictvím tří různých ethernetových protokolů - Profinet, EtherNet/IP nebo Modbus TCP.

Konstantní kvalita 

Reprodukovatelnost kvality výrobků je ve farmaceutické výrobě zásadním aspektem. Díky digitálnímu záznamu výrobních dat v rámci opatření CAPA lze přesně sledovat jednotlivé výrobní kroky. To umožňuje vytvářet kompletní dokumentaci, aby bylo možné včas odhalit a opravit případné odchylky v kvalitě. Identifikace předběžných a meziproduktů odolná proti manipulaci pomáhá zajistit, aby byly ve správném kroku procesu použity správné materiály, a tím byla zajištěna kvalita konečných produktů.

Select Country

Turck worldwide

to top