Svařovací stance s ručním zakládáním

V automobilovém výrobním procesu existuje řada poloautomatických operací, které zahrnují ruční zakládání a vyjímání dílů.

V automobilovém výrobním procesu existuje řada poloautomatických operací, které zahrnují ruční zakládání a vyjímání dílů.

V mnoha případech, jako například u této robotické svařovací stanice, musí být operátoři chráněni před riziky, která jsou způsobena automatizací, zde před pohybem svařovacích hrotů a posuvem stolu.
Řešení vyžaduje ochrannou metodu, která může detekovat přítomnost ruky zasahující do stanice, a také zamezit spuštění cyklu při přítomnosti osoby uvnitř buňky.

Výhody

  • Osvědčená technologie pro drsné svařovací prostředí, zajišťuje spolehlivost a snižuje náklady na údržbu
  • Integrovaná indikace vyrovnání a diagnostiky pro snadnou instalaci a údržbu
  • Zapojení do kaskády pro snížení nákladů na instalaci

  • Svařovací stanice s ručním zakládáním

Bezpečnostní optické závory řady EZ-SCREEN® společnosti Banner Engineering jsou dobře zavedeným řešením pro náročné požadavky svařovacího zařízení. Díky možnosti kaskádového (sériového) zapojení více segmentů dohromady lze konfigurace, jako je tento horizontální / vertikální pár, snadno implementovat pomocí standardního hardwaru (žádné modely typu Master / Slave).

Kromě toho mají bezpečnostní optické závory EZ-SCREEN vynikající integrovanou indikaci vyrovnání a diagnostiky, nevyžadují programování pomocí externího zařízení a mohou být vybavena světelnými majáky EZ-LIGHT společnosti Banner Engineering pro indikaci stavu viditelnou z velké vzdálenosti.

Select Country

Turck worldwide

to top