Efektivní navigace nákladních vozidel v omezeném manévrovacím prostoru

Specialista na mražené potraviny Ardo optimalizuje nakládku a bezpečnost v areálu firmy pomocí multiprotokolového I/O modulu Turck a programovatelných LED světel.

Společnost Ardo, jeden z předních výrobců mražených potravin, provozuje 17 výrobních závodů v osmi zemích Evropy a dodává na své trhy mraženou zeleninu, bylinky a ovoce. Společnost navrhla novou nakládací plochu v belgickém Koolskampu, aby zabránila nebezpečným situacím navzdory neustálému příjezdu a odjezdu přepravních vozidel. Společnost Turck Multiprox vyvinula systém pro efektivní navigaci nákladních vozidel a kontrolu přístupu do omezeného manévrovacího prostoru.

  • Omezený manévrovací prostor na parkovišti pro kamiony Ardo vyžaduje inteligentní kontrolu přístupu.

  • LED pásek WLS27 je vodotěsný a dobře viditelný i za denního světla.

  • Od instalace systému se již nevyskytly žádné problémy.

  • Světelné body na pásku LED WLS27 vizualizují časovač, který odpočítává čekací dobu.

  • Multiprotokolový I/O modul TBEN-S2-4IOL je srdcem systému řízení dopravy.

  • Bart Nollet, Ardo

Tato rodinná společnost, která má 17 poboček v osmi zemích, dodává svým zákazníkům v maloobchodě, potravinářství a průmyslu vysoce kvalitní mražené potraviny prostřednictvím celosvětové distribuční sítě. Nově navržené parkoviště pro nákladní automobily a zaměstnance mezi příjezdovou cestou do areálu společnosti a nakládacími rampami představovalo pro společnost velkou výzvu, protože dopravní vozidla neustále přijížděla a odjížděla. Tato situace v omezeném manévrovacím prostoru představuje několik rizik, jako jsou kolize, ztížený přístup a zdržení, které by mohly ohrozit nejen plynulý provoz, ale i bezpečnost osob.

Bylo proto potřeba, aby přijíždějící řidiči nákladních automobilů včas věděli, zda je areál již plný a jak dlouho budou muset čekat, než budou moci vjet. Vzhledem k tomu, že řidiči pocházejí z různých zemí a často nejsou schopni komunikovat mezi sebou ani s personálem na místě, musel být systém jazykově neutrální.

Řízení, vizualizace a programování z jednoho zdroje 

"Tým společnosti Turck Multiprox navrhl použití světelného pásu LED, který odpočítává čas, zatímco řidič čeká," říká Nollet. "Kromě hardwaru se tým postaral také o programování, což nám velmi pomohlo." Srdcem systému řízení dopravy je kompaktní multiprotokolový I/O modul TBEN-S2-4IOL pro Ethernet se čtyřmi nadřazenými kanály IO-Link. Modul umožňuje rychlé zpracování datových toků, a tím přesné a včasné řízení dopravního toku.

Lepší navádění řidiče díky programovatelným světlům LED WLS27

Programovatelné světlo LED WLS27 od partnera společnosti Turck, společnosti Banner Engineering, zobrazuje odhadovanou dobu čekání. Díky nerozbitnému, vodotěsnému a UV záření odolnému kopolyesterovému krytu s krytím IP69K je ideální pro venkovní použití. Na závoře pomocí různých barev a blikajících vzorů ukazuje řidičům nákladních vozidel, kdy mohou vjet, bez ohledu na jejich rodný jazyk.

Flexibilita a inteligence řízení díky programovacímu prostředí ARGEE

Webové programovací prostředí ARGEE je důležité pro jednoduché programování modulu TBEN-S2-4IOL. Přidává logické funkce k multiprotokolovému I/O modulu a vytváří tak polní logický kontrolér, který lze konfigurovat bez složitých softwarových instalací a programovacích jazyků. To umožňuje přizpůsobit LED displej požadavkům systému řízení dopravy.

Propojení s místním naváděcím parkovacím systémem

Díky komunikaci s místním naváděcím parkovacím systémem Ardo získává zařízení TBEN-S2-4IOL v reálném čase informace o obsazenosti nakládacích ramp a stavu závory. Tyto údaje o obsazenosti parkovacích míst umožňují systému řízení dopravy přesně ovládat LED světla WLS27. Dnes modul TBEN I/O společnosti Turck nepřetržitě zaznamenává údaje o obsazenosti parkovacích míst a stavu závory, aby mohl řidičům přijíždějících nákladních vozidel prostřednictvím světelných signálů signalizovat, kdy mohou vjet nebo jak dlouho musí čekat. Otevření závory je rovněž koordinováno podle dostupnosti parkovacích míst. Jednoduchá integrace místního naváděcího parkovacího systému byla rozhodujícím faktorem celkové efektivity nového řešení, díky němuž je nyní zásobovací provoz ve společnosti Ardo v Koolskampu mnohem bezpečnější a efektivnější.

“S řešením Turck Multiprox jsme velmi spokojeni,” shrnuje Bart Nollet. “Sotva dva měsíce po projednání problému bylo řešení díky systémovým inženýrům ze společnosti Turck Multiprox připraveno k použití. Skutečnost, že jsme od té doby neslyšeli jedinou připomínku od zahraničního řidiče a nenastala jediná nebezpečná situace, dokazuje, že systém funguje perfektně.”

Select Country

Turck worldwide

to top