Kodex chování

Vzájemná důvěra je základem každého úspěchu - soukromého i obchodního. Ať už se jedná o zákazníka, dodavatele nebo zaměstnance - transparentní kodex chování definuje pravidla chování společnosti a jejích zaměstnanců. Díky tomu lze hodnoty společnosti snadno a jednotně začlenit do každodenní práce po celém světě.

Odpovědná spolupráce se zákazníky a dodavateli se nejlépe realizuje pomocí standardizovaného kodexu chování platného pro mnoho partnerů. Proto společnost TURCK jako člen ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. podepsala "ZVEI-Kodex chování pro společenskou odpovědnost firem".

"Kodex chování ZVEI pro společenskou odpovědnost podniků" působí jako vodítko v oboru, zejména pokud jde o pracovní podmínky, sociální a ekologickou slučitelnost, transparentnost, spolupráci a dialog, který se vyznačuje důvěrou. Obsah tohoto Kodexu, který byl vypracován a odsouhlasen ZVEI a jejími členskými společnostmi, je vyjádřením kolektivních základních hodnot ZVEI.

"Kodex chování ZVEI v oblasti společenské odpovědnosti firem" si můžete stáhnout zde.

Seznam společností, které podepsaly "Kodex chování ZVEI pro společenskou odpovědnost firem", je k dispozici na adrese www.zvei.org.

Select Country

Turck worldwide

to top