Školení

Společnost Turck je dlouhodobým dodavatelem řešení pro všechna průmyslová odvětví a úlohy. Naše školení jsou tu proto, aby Vám pomohla z těchto řešení získat maximum. Naplánujeme Vám školení zaměřená na témata níže nebo sestavíme individuální plán přesně podle Vašich požadavků. S dotazy ohledně dostupných školeních se prosím obraťte na tomas.boudek@turck.com.

Dostupná školení:

Průmyslové senzory
Školení zaměřené na výběr vhodného senzoru podle požadavků Vaší aplikace.

Programovací prostředí CoDeSys
Úvod do programování v prostředí CoDeSys a použití programovatelných modulů.

IO-Link technologie a snímače
Školení zaměřené na moderní komunikační standard inteligentních senzorů a akčních členů.

I/O systémy v prostředí s nebezpečím výbuchu
Školení na I/O systémy pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

RFID technologie - základní školení
Přehled RFID technologie zaměřený na teorii a normy pojednávající o fungování v praxi.

RFID technologie - školení pro pokročilé
Praktické typy a vysvětlení, jak uvést do provozu RFID systém založený na modulárních I/O stanicích, blokových modulech, operátorských panelech a PLC.

Kamerové senzory a kamery
Přehled kamerových systémů, jejich aplikační možnosti a nástroje. Teorie strojového vidění a příklady aplikací.

Bezpečnost osob a strojů
Prezentace bezpečnostních produktů se zaměřením na použití ve spojení s bezpečnostním kontrolérem SC/XS26.

Produktové portfolio Turck
Přehled produktového portfolia Turck.

Prediktivní údržba – přehled senzorů a řešení
Detailní přehled produktů pro prediktivní údržbu.

Úvod do problematiky monitorování logistických toků - Řešení Turck Vilant System - základní přehled
Základní přehled řešení Turck Vilant Systém.

VISION - Profiloměry a produkty řady GOCATOR
Přehled produktového portfolia pro 3D měření, seznámení s programovacím prostředí a nastavení senzorů.

PLC systémy a komunikace, decentrální sběr dat (TBEN, BL20, BL67, PLC)
Představení portfolia PLC a HMI, navazující decentrální periferie TBEN, BL20 a BL67.

Bezpečnost strojů a osob - legislativa
Přehled norem, které se týkají zajištění bezpečnosti osob na pracovišti.

Základní principy bezpečnosti na stroji a legislativa
Konstrukce stroje a jeho rizika, zabránění rizik technickými prostředky včetně související legislativy. Přehled aktuální legislativy.

Select Country

Turck worldwide

to top