Školení

Společnost Turck je dlouhodobým dodavatelem řešení pro všechna průmyslová odvětví a úlohy. Naše školení jsou tu proto, aby Vám pomohla z těchto řešení získat maximum. Naplánujeme Vám školení zaměřená na témata níže nebo sestavíme individuální plán přesně podle Vašich požadavků. S dotazy ohledně dostupných školeních se prosím obraťte na turck-cz@turck.com.

Dostupná školení:

100-0: Průmyslové senzory
Školení zaměřené na výběr vhodného senzoru podle požadavků Vaší aplikace.

100-1: Měření a detekce polohy lineárními a rotačními senzory
Teorie a praxe technologie detekce podélné polohy nebo úhlu natočení. 

200-0: Základy jiskrové bezpečnosti
Školení zahrnuje témata: nebezpečí výbuchu, právní předpisy a směrnice, typy ochran, zajištění jiskrové bezpečnosti.

300-0: Komunikační sítě - základní školení
Průřez komunikačními sítěmi. Podrobné znalosti úvodu do síťového protokolu, síťové topologie, diskuze a různých typech. Ohlédnutí za současně používanými řešeními v průmyslu.

301-0: Komunikační sítě - Profibus a Ethernet
Hlubší znalosti sítí Profibus-DP a Ethernet. Základní informace o možnostech nasazení.

302-0: Programovací prostředí CoDeSys
Úvod do programování v prostředí CoDeSys a použití programovatelných modulů.

303-0: IO-Link technologie a snímače
Školení zaměřené na moderní komunikační standard inteligentních senzorů a akčních členů.

304-0: I/O systémy v prostředí s nebezpečím výbuchu
Školení na I/O systémy pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

400-0: RFID technologie - základní školení
Přehled RFID technologie zaměřený na teorii a normy pojednávající o fungování v praxi.

401-0: RFID technologie - školení pro pokročilé
Praktické typy a vysvětlení jak uvést do provozu RFID systém založený na modulárních I/O stanicích, blokových modulech, operátorských panelech a PLC.

500-0: Kamerové senzory a kamery
Přehled kamerových systémů, jejich aplikační možnosti a nástroje. Teorie strojového vidění a příklady aplikací.

501-0: Bezpečnost osob a strojů
Prezentace bezpečnostních produktů se zaměřením na použití ve spojení s bezpečnostním kontrolérem SC/XS26.

503-0: Bezdrátové systémy
Úvod do teorie bezdrátové komunikace zaměřené na dostupné bezdrátové řešení SureCross pracující v různých topologiích a přenášející různé typy signálů.

Select Country

Turck worldwide

to top