Kabel s monitorováním proudu zabraňuje nechtěnému vypnutí

Kabely M12Plus s integrovaným monitorováním stavu detekují zvýšený odběr proudu motoru a pomocí Bluetooth to hlásí do PLC

V montážních závodech automobilového průmyslu dopravníky dopravují díly karoserie na automatizované výrobní linky, kde je dále zpracovávají roboty. Tyto díly se však často podávají ručně. Podél dopravních linek jsou umístěny zarážky, které zabraňují tomu, aby podávaný materiál překážel robotům při uchopování dílů. Bezpečnostní technologie zajišťuje, aby proudy pohonů v dopravním systému nepřekročily stanovené prahové hodnoty.

Zákaznické výhody

  • Zlepšená dostupnost zařízení díky prevenci zbytečných bezpečnostních odstávek
  • Zlepšená transparentnost zařízení
  • Datový základ pro prediktivní údržbu
  • Zlepšená udržitelnost díky monitorování energie jalového výkonu

  • Vzhledem k tomu, že montážní linky jsou často obsluhovány ručně, vyžadují bezpečnostní technologie.

  • Motor, který aktivuje zarážku, může v důsledku opotřebení odebírat zvýšený proud.

  • Kabely M12Plus monitorují proud, který jimi protéká.

Opotřebené motory odebírají vyšší proudy

Někdy se může stát, že se motory opotřebují. To může být způsobeno různými důvody, jako je prach nebo jiné typy znečištění způsobené blízkým svařovacím systémem, nedostatečným mazáním nebo neustálým mechanickým namáháním. To má za následek, že motor vyžaduje vyšší proudy, aby se mohl pohybovat.

Zbytečné odstávky zařízení z důvodu bezpečnosti

Bezpečnostní technologie spustí bezpečné vypnutí dopravníkového systému, pokud proud překročí prahovou hodnotu. Závadu je pak třeba najít, odstranit a zařízení pro tento výrobní úsek znovu spustit. Výsledkem je dodatečná práce a snížení produktivity, čemuž se chtějí vedoucí výroby vyhnout. 

Kabel M12Plus měří proud a vysílá přes Bluetooth signály do PLC 

Řada kabelů M12Plus společnosti Turck nabízí integrované monitorování proudu a napětí. Kabely mají v konektoru integrovaný snímač, a jsou tak schopny samy kontrolovat svůj zdravotní stav. Naměřené hodnoty jsou odesílány do PLC prostřednictvím Bluetooth. PLC tak může detekovat zvýšený proud dříve, než je bezpečnostní technologie nucena zasáhnout a vypnout dopravní linku.

Select Country

Turck worldwide

to top