Pick-to-Light

Dodavatel automobilových dílů, SAS Automotive Systems, optimalizoval v továrně v Zwickau výrobu kokpitů pomocí Pick-to-Light systému.

SAS Automotive Systems vyrábí kokpity pro automobilový průmysl, každý dle individuální specifikace a just-in-time. Pro montéra SAS ve Zwickau v Německu to znamená, že každou minutu musí být dokončen jeden modul. Pro zlepšení práce nyní systém Pick-to-Light přesně indikuje, která součástka a v jakém pořadí má být namontována. Sysém Pick-to-Light přesvědčil specialisty ze SAS díky úplnému řešení, skládajícímu se ze senzorů, I/O systémů a sběrnicových komunikačních bran, i díky snadnému začlenění do výrobní linky.
  • Systémy Pick-to-Light zjednodušují manuální výrobu a značně snižují chybovost

  • Světelný signál označuje zásobník s následující montovanou součástkou

  • Difúzní senzory integrované do signálky automaticky rozpoznají vyjmutí

  • Modulární I/O systém BL20 garantuje spolehlivou komunikaci s řídicím systémem po sběrnici Modbus

  • Oliver Graf, SAS Automotive Systems

V SAS ve Zwickau hledali nový způsob, jak snížit chybovost výroby a sestavování kokpitů. SAS Zwickau vyrábí kokpity pro vozidla Volkswagen. Oliver Graf zodpovědný za výrobu popisuje: "Okolo 2,5 hodiny před doručením objednávky dostaneme požadavky a v té době máme vyrobit a doručit kokpity". Abychom byli schopni vyrobit až 1 300 kokpitů denně, musíme jeden kokpit dokončit každou minutu.

Jestliže kontrola kvality objeví chybu na konci výrobního řetězce, musí se oprava provést manuálně. Z toho důvodu je nejjednodušší cestou pro bezchybnou výrobu, zavést kontrolu kvality během montáže. Před uvedením systému Pick-to-Light četli montéři sestavu kokpitu ze zakázkového listu a podle něj kokpit sestavovali. Chybám nebylo možné se zcela vyhnout.

Méně chyb s Pick-to-Light

Se systémem Pick-to-Light od společností Turck a Banner mohl SAS značně snížit chybovost během sestavování kokpitu. Systém převede sestavu kokpitu do světelných signálů, které montérovi signalizují potřebné součástky ve správném pořadí. Všechny výstupní zásobníky byly vybaveny světelnou signálkou, montér jednoduše vezme součástku z osvětleného zásobníku a namontuje ji do kokpitu. Signálka má integrovaný optický senzor, který automaticky rozpozná vyjmutí součástky. Systém sleduje proces a posílá informace do řídicího systému, zachytí dokončení objednávky a uvolní světelný signál pro další zakázku.

Nechtěná aktivace optického senzoru není možná, protože zaclonění pozadí je nastavené na 100 mm. Systém navíc poskytuje další stupeň ochrany: Když montér vyzvedne díl ze špatného zásobníku, červené světlo okamžitě indikuje chybu.

Konkurenční výhoda: systémový přístup

Firma SAS se rozhodla pro řešení od společnosti Turck z několika důvodů. Jedním z hlavních požadavků bylo automatické potvrzení světelnou závorou nebo alternativními senzory. Turck nebyl jediným dodavatelem, který nabídl toto řešení, ale co přesvědčilo zákazníka nakonec, byl fakt, že specialista na automatizační techniku z Mülheimu nabídl řešení a také poskytl potřebný hardware pro připojení na výrobní linku.

Během normálního provozu, bylo systémem Pick-to-Light vybaveno 20 montážních pracovišť a signálky typu K50 byly umístěny na všechny zásobníky montážního pracoviště. I/O systém BL20, který byl přes sběrnici připojen do řídicího systému, je zodpovědný za přenos signálů mezi světly a ovládacími prvky. V softwaru bylo nezbytné provést pouze drobné úpravy. 

Select Country

Turck worldwide

to top