Bezpečná údržba zavlažovacích a odvodňovacích čerpadel na dálku

IIoT na staveništích: Cloudové řešení společnosti Turck umožňuje uživatelům a provozovatelům řešení Hüdig pro odvodňování stavenišť kdykoli získat přístup ke stavu zařízení.

Společnost Hüdig GmbH & Co. KG v Celle je specialistou na čerpací systémy a vyrábí produkty, které zahrnují jednotky pro zavlažování a odvodňování. Zavlažovací čerpadla se obecně používají v zemědělství. Odvodňovací čerpadla se používají především na stavbách, kde je třeba během výstavby snížit hladinu podzemní vody. "Tato čerpadla musí běžet nepřetržitě, protože pokud se stavební jáma zaplní vodou, vznikají značné finanční škody," vysvětluje Lennart Heers, vedoucí prodeje společnosti Hüdig.

Technicky se odvodňovací čerpadla skládají ze dvou instalovaných čerpadel. Vzduchového čerpadla, které vytváří podtlak a pomocí trubky vysává vodu ze země. Stejným způsobem, jako když "vysáváte" nápoj brčkem. Tato voda má v sobě stále vzduchové bubliny a je pak shromažďována v jednotce v mezizásobníku na úrovni terénu na staveništi a vypouštěna přímo do potoka nebo jiného odtoku pomocí běžného vodního čerpadla.

Specializované společnosti odpovědné za odvodňování na velkých staveništích

Vakuové jednotky jsou velké kovové boxy, které lze nalézt téměř na každém staveništi. U velkých stavebních projektů je odvodňování obvykle zadáváno specializovaným subdodavatelům, kteří jsou za tento úkol výhradně zodpovědní. Pro investora to má tu výhodu, že se může soustředit výhradně na stavební činnosti v užším slova smyslu. Kromě vlastního úkolu snižování podzemní vody se odvodňovací firmy starají také o povolení a potřebnou dokumentaci. "Tyto společnosti však většinou nejsou na stavbě vůbec přítomny. Nainstalují čerpadlo, stisknou tlačítko start a pak odjedou. Poté přicházejí v pravidelných intervalech a kontrolují, zda je vše stále v pořádku," popisuje rozdělení úkolů na stavbě Heers.

  • Vakuové jednotky Hüdig zajišťují, že výkopová jáma na staveništi zůstane bez vody.

  • Lennart Heers | Hüdig GmbH & Co. KG

  • Anténa a signální světlo jsou nainstalovány na horní straně jednotky.

  • HMI/PLC TX700 kombinuje řízení, vizualizaci a edge kontrolér pro připojení ke cloudu v jednom zařízení.

  • Na zadní stranu TX700 lze namontovat rozšiřující moduly I/O a cloudovou bránu.

  • Velká škála rozhraní zvyšuje flexibilitu při používání HMI/PLC TX700.

  • Voda z půdy se dočasně ukládá do nádrže a odtud se odčerpá.

Originální řešení pro vzdálené informace

Společnost Hüdig nabídla svým zákazníkům možnost sledovat, jak si čerpadlo vede, a to i na dálku. První systémy pro vzdálenou údržbu se skládaly ze tří komponent: řídicí jednotky, komunikačního modulu a displeje. Systém však vyžadoval složité programování: "Naši programátoři museli naprogramovat řídicí jednotku a také komunikaci mezi řídicí jednotkou a modemem a mezi modemem a cloudem - a pak vizualizaci na displeji," říká Heers.

Když výrobce přestal modem vyrábět, poohlédl se Hüdig po alternativním systému pro ukládání dat a vzdálený přístup - a to, co hledal, našel u společnosti Turck. Požadovanými funkcemi byly řídicí jednotka založená na systému Codesys, aby bylo možné přenést většinu programování původního systému, a také cloudovou bránu pro centrální ukládání a vyhledávání dat. Systém také musel být schopen odesílat alarmové zprávy a informace.

Ovládání, zobrazení a cloudová komunikace v jednom zařízení

Řídicí jednotka HMI TX700 od společnosti Turck udělala na rozhodovací orgány společnosti Hüdig dojem. Splňuje všechny požadavky a její výhodou je také integrace tří funkcí - ovládání, zobrazení a cloudové komunikace - v jediném zařízení. Přechodem na společnost Turck se výrazně zjednodušilo programování. Dnes stačí naprogramovat pouze jedno zařízení, protože logika a vizualizace jsou již integrovány. Proměnné související s cloudem se pak vybírají pouhými dvěma nebo třemi kliknutími. "To znamená, že máme jedno programování a jedno zařízení a ne již tři programování na třech zařízeních, což samozřejmě šetří mnoho času a úsilí," říká o cloudovém řešení obchodní manažer. 

Správce dostává informační zprávy o stavu čerpadla

Zákazníci, kteří používají vakuovou jednotku s připojením ke cloudu, mohou do seznamu osob, které mají být upozorněny, zahrnout nejen vlastní servisní pracovníky, ale také vedoucího stavby. Tímto způsobem se odpovědné osoby dozvědí přímo na stavbě, pokud je s vývěvou něco v nepořádku. "Často se jedná o běžné věci, jako je odpojená hadice, vypnutý proudový chránič nebo přerušené napájení, protože byla omylem vytažena zástrčka. To může být pro firmy užitečné i ve vztahu k právním otázkám, pokud je zdokumentováno, že byla zaslána varovná zpráva. Můžeme dokonce nastavit povinné potvrzení zprávy. Je to dobře promyšlené," uvádí Lennart Heers.

Závěr

"Se společností Turck do sebe celková koncepce od ovládání přes modem až po cloudové řešení dokonale zapadá. A dotykový displej TX700 umožňuje intuitivnější ovládání jednotek," shrnuje Heers. "Zákazníci, kteří si objednají naši cloudovou variantu, nyní mohou na dálku mnohem přesněji sledovat, co se děje - i ve srovnání s naším předchozím řešením s komunikací GSM. Nedostanete pouze zprávu o poklesu tlaku, ale můžete přesně vidět, o kolik tlak poklesl, a podle toho vyhodnotit chybu. Systém jsme nakonfigurovali tak, aby se zpráva odeslala také v okamžiku, kdy chyba již není přítomna, a předešlo se tak zbytečným výjezdům."

Select Country

Turck worldwide

to top