Řešení RFID s chytrými vysokozdvižnými vozíky v automobilové výrobě

Řešení RFID s chytrými vysokozdvižnými vozíky a integrace IT prostřednictvím middlewaru od společnosti Turck Vilant Systems zajišťuje spolehlivý a rychlý tok zboží v čínském automobilovém závodě

Čínský závod předního japonského výrobce automobilů potřeboval optimalizovat své procesy, aby splnil zvýšené požadavky. Zákazník nyní spoléhá na technologii RFID, aby dosáhl bezchybného a transparentního řízení logistiky. Díky digitalizaci informací o kontejnerech a vyražených dílech bylo možné zavést automatickou kontrolu hotových dílů v reálném čase - v celém procesním řetězci. Dosažená transparentnost snižuje chybovost a zajišťuje efektivnější provozní procesy.

Manželství kontejnerů a hotových dílů

Společnost Turck China vyvinula pro zákazníka řešení Turck Vilant Systems UHF RFID na míru. Tento systém využívá pasivní UHF RFID tag s jedinečným PC kódem pro uložení prvků, jako je číslo výrobku a množství hotových dílů, za účelem označení kontejnerů s hotovými díly. Kontejnery tak fungují jako nosiče zboží při sledování logistického procesu hotových dílů.

Po ukončení výroby se hotové díly ukládají do kontejneru, a to jak pomocí robotů, tak ručně. Čtečka Q300-LNX RFID zde identifikuje ID kontejnerů. Turck Vilant Engine na čtečce slouží k vzájemnému přiřazení kontejnerů a obsažených hotových dílů v systému WMS. Díky tomu lze objekty kdykoli rychle a spolehlivě identifikovat. Kontejnery jsou pak přepravovány do skladu pomocí chytrého vysokozdvižného vozíku vybaveného čtečkou RFID, monitorem a klientem Turck Vilant. Anténa UHF na vysokozdvižném vozíku automaticky identifikuje ID kontejneru a aktualizuje umístění kontejneru a výrobku v systému WMS jako "uloženo".

Chytrý vysokozdvižný vozík se používá k dovozu kontejnerů s hotovými díly do skladu, k uskladnění hotových dílů a k přepravě hotových dílů a kontejnerů ze stanice do stanice. Základem funkčnosti systému je spolehlivost a přesnost vysokozdvižného vozíku. Výhody systému Turck Vilant na vysokozdvižném vozíku jsou zde nepostradatelné. Patří k nim standardní datová rozhraní pro snadné připojení k backendovým systémům, funkce detekce orientačních bodů pro zjištění směru pohybu a funkce odstranění zbloudilých čtení.

  • Chytrý vysokozdvižný vozík detekuje přepravní kontejnery opatřené štítky UHF RFID.

  • Anténa UHF na vozíku identifikuje ID kontejneru a aktualizuje polohu v systému WMS.

  • Cílená detekce správných částí je pro aplikace UHF RFID velkou výzvou.

  • Řidič může zkontrolovat svůj náklad na monitoru vysokozdvižného vozíku a vyhnout se nesprávným dodávkám.

Orientační body pro určení směru pohybu

Vysokozdvižné vozíky s rozpoznáváním orientačních bodů dopravují požadovaný materiál na příslušná stanoviště v karosárně prostřednictvím několika jízdních pruhů. Orientační značky jsou umístěny v místech výstupu/vstupu z pásů tak, aby detekovaly výstup hotového dílu a vstup prázdného kontejneru. Celý systém RFID překlenuje mezeru mezi dílnou a informačními systémy IT a poskytuje transparentní informace v celém procesním řetězci. Zvyšuje nejen efektivitu a přesnost na provozní úrovni, ale umožňuje také sledování a plánování v reálném čase.

Přesnost díky funkci odstraňování zbloudilých čtení

Použitá technologie UHF RFID také umožňuje současné čtení více tagů na velkou vzdálenost. Chytré vysokozdvižné vozíky RFID se však používají ve skladovacích prostorech, kde jsou hotové díly uloženy blízko sebe, a proto je třeba spolehlivě vyloučit chyby čtení. "Přesná detekce objektů, které jsou v dosahu čtení, je pro aplikace systémů UHF RFID velkou výzvou," vysvětluje projektový manažer společnosti Turck Sun Zhenjun. "Je to proto, že dosah magnetického pole UHF RFID je velmi rozsáhlý a nepravidelný. V extrémních případech se v magnetickém poli chytrého vysokozdvižného vozíku RFID objeví několik desítek tagů současně. Pokud vysokozdvižný vozík není schopen lokalizovat správné cílové položky, vede to k nesprávným informacím a velkému počtu chybových událostí při příjmu a expedici a také k nesprávným údajům o zásobách."

Most mezi OT a IT

"Zavedením systému UHF RFID jsme pro uživatele vytvořili informační monitoring celého procesu a zautomatizovali tok zboží," říká Sun Zhenjun. "Klíčem k úspěchu jsou zejména vysokozdvižné vozíky RFID vybavené klientem Turck Vilant. Funkce detekce orientačních bodů jim umožňuje automaticky určit správný směr přepravovaného zboží. Díky tomu systém nepotřebuje brány RFID, což výrazně snižuje náklady na zřízení systému." V případě potřeby lze k platformě Turck Vilant Visibility Manager IIoT, která propojuje logistické pracoviště se systémem řízení podniku, připojit další vysokozdvižné vozíky, brány RFID, E-KANBAN a další zařízení. Jako most mezi OT a IT tak vytváří základ pro transparentnost a dostupnost logistických dat v reálném čase a umožňuje zvýšení efektivity na provozní úrovni.

Select Country

Turck worldwide

to top