RFID a tlakové nádoby

RFID systémy s robustními datovými nosiči (tagy) umožňují uživatelům v potravinářském a krmivářském průmyslu efektivnější procesy

RFID systém BLident společnosti Turck nabízí univerzální identifikační řešení pro použití v dokonce tak obtížných oblastech, jako jsou tlakové nádoby. Robustní, přepisovatelné datové nosiče pomáhají zefektivnit výrobní kroky. Odpovídající sledovací systémy pak podstatně zvyšují provoz stroje a tak otevírají nový potenciál pro modernizace.
  • Robustní datové nosiče zůstávají v autoklávech během procesu.

Vysoká teplota, až 140 °C, vlhkost a tlak nejsou zrovna příznivé provozní podmínky pro elektroniku. Ve skutečnosti jsou tlakové nádoby jednou z nejnáročnějších oblastí potravinářského průmyslu a průmyslu pro výrobu krmiv. V tlakových nádobách se vaří jídlo nebo krmiva velmi efektivně. Pouze odpovídající sledovací systém, který poskytuje informace o každém výrobním kroku, umožňuje zcela nasadit tuto náročnou aplikaci do výrobního řetězce. A pouze robustní a univerzální identifikační řešení umožňuje takové sledování.

Výhoda RFID

Hlavní výhoda rádiové frekvenční identifikace (RFID): Přenos informací pomocí elektromagnetických rádiových vln je obecně méně citlivé na vlivy prostředí. Použití tištěných štítků může být ovlivněno drsnými podmínkami v tlakových nádobách. Pouze speciální RFID tagy a robustní, mobilní čtecí zařízení umožňují použití rádiové identifikace i v těchto tvrdých podmínkách.

Track-and-Trace

Předpis EU 178/2002 vyžaduje, aby potraviny, krmiva, zvířata určená k produkci potravin a všechny suroviny používané k výrobě potravin, byly sledovány ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce. Společnost Turck nabízí odpovídající komponenty - svůj RFID systém BLident.

Kromě datových nosičů potažených sklem (TW-R4-22-B128) pro teploty prostředí až 140 °C obsahuje BLident robustní čtecí/zapisovací hlavy (i pro použití v mycích prostorech), kabely do potravinářství a odpovídající sběrnice a rozhraní pro použití v rozvaděčích (BL20) nebo přímo v oblasti výroby (BL67). Takto komplexní identifikační systém umožňuje v potravinářském průmyslu kdykoliv rozeznávat polotovary a koncové produkty, a to bez ohledu na podmínky prostředí.

Kompletní balíček

BLident nepomáhá pouze vytvářet efektivnější jednotlivé výrobní kroky, ale také usnadňuje odpovídající způsob sledování snížením prostojů a celkových nákladů. Datové nosiče se stupněm krytí IP68 jsou připojené na kontejnery nebo vozíky a zůstávají s produkty po celý výrobní proces. Příslušná data lze uchovávat nebo automaticky znovu nahrát před každým výrobním krokem, po každém kroku nebo na konci výrobního řetězce. Tím uživatel může zpřístupnit odpovídající výrobní protokol, který ověřuje dokončení výrobního procesu. Takto jsou automaticky přenášeny data mezi tagy, čtecími/zapisovacími hlavami a vyšší řídicí systém pomáhá k bezpečnosti a spolehlivosti celého výrobního řetězce.

Select Country

Turck worldwide

to top