RFID v motorárně

RFID systém BLident společnosti Turck zajišťuje správné umístění komponent při výrobě motorů

Výrobce automobilů v Číně používá RFID pro koordinaci výroby různých typů motorů. Systémový integrátor Tianyong Mechatronics si zvolit RFID systém BLident společnosti Turck, protože bylo možné tento modulární systém jednoduše integrovat do stávající síťové struktury Profibus DP a Modbus TCP.

Aby toho dosáhl a aby vyloučil co možná největší počet chyb, používá jeden z výrobců automobilů v Číně RFID v motorárně při montáži pohyblivých částí. To mu umožňuje zajistit bezchybnou a zcela transparentní výrobu.

Variantní výroba

Systémový integrátor Tianyong Mechatronics se sídlem v Šanghaji používá systém BLident společnosti Turck, aby zajistil vysokou kvalitu a řízení výroby motorů. Jeho zákazník vyrábí několik variant motorů na jediné montážní lince. RFID čtecí/zapisovací hlavy identifikují příslušnou variantu motoru pomocí tagu, umístěného na nosiči bloku motoru. Systém načte správnou konfiguraci všech potřebných komponent z databáze a propojí ji s konkrétním motorem.

Pracovníci ukládají malé součástky do přepravních kontejnerů. RFID hlava na montážní lince načte ID motoru a řídicí systém si vyžádá správnou sadu komponent. Světelná signalizace na příslušném kontejneru signalizuje pracovníkovi, kterou součástku použít pro konkrétní motor. Pracovník vezme součást z kontejneru a potvrdí její převzetí.

Výrobce automobilů má k dispozici kompletní statistická data o výrobě. Může tak sledovat zdroje chyb a následně je eliminovat. Přestože je celý systém velice spolehlivý, výrobce požadoval ochranu před možnou ztrátou dat, způsobenou neočekávanými faktory. Systémový integrátor proto doporučil dodatečné využívání ručních RFID čteček Turck. To umožňuje pracovníkům na montážní lince provádět čtecí/zapisovací operace ručně, aby mohli zkontrolovat data v nosičích, aniž by bylo třeba linku zastavit.

Aplikace využívá pro různé úlohy různé sběrnicové protokoly. Zde je velkou výhodou modularita RFID systému BLident společnosti Turck. Čtecí/zapisovací hlavy jsou do systému připojeny pomocí I/O systému BL67.

Impozantní modulární řešení

Chuanhua Rong, projektový manažer Tianyong Mechatronics, byl ohromen flexibilitou systému BLident. "Modulární struktura umožňuje použít stejné moduly BLident s různými komunikačními bránami. To zjednodušuje výběr modulu. Pokud potřebujeme změnit protokol, musíme vyměnit pouze gateway. Stejné RFID moduly, čtecí/zapisovací hlavy, tagy a sady kabelů používáme pro různé komunikační brány",

Select Country

Turck worldwide

to top