Rychle rozpojitelné vedení v prostředí s nebezpečím výbuchu

V Calgary specialista na ropu a plyn, firma Enerflex, nejprve sestaví své modulární výrobní zařízení, aby bylo možné ho otestovat. Pak je celé zařízení rozebráno a rozděleno do nákladních kontejnerů pro lodní dopravu. Aby mohli plně využívat výhody tohoto modulárního konceptu, spoléhají inženýři z Energlex na společnost Turck a její systém pro rychlé rozpojení vedení v prostředí s nebezpečím výbuchu a systém vzdálených vstupů/výstupů BL20.
  • Enerflex používá robustní 8portové slučovače TURCK s konektory 7/8”

Kanadská společnost Enerflex, založená v Calgary a zaměřená na ropu a plyn nabízí jak své služby, tak i produkty. Divize služeb nabízí vybavení, ovládací prvky i mechanické služby pro kompresi, divize produktů zahrnuje zpracování ropy a plynu, kompresi a služby životního prostředí. Enerflex Production a Processing (P&P) odpovídá za návrh a konstrukci kompletního modulárního výrobního zařízení, připraveného k uvedení do provozu. Zařízení je určeno pro zpracování ropy, zemního plynu nebo pro chemický průmysl.

Enerflex navrhl celé zařízení tak, aby ho bylo možné rozebrat na díly, které se vejdou do kontejneru. Pro propojení používá mnoho příruby a úchytky, vždy se ale jednalo o kompromis.

Zlepšování fyzické vrstvy

Zde byl Turck schopen pomoci. Systém společnosti Turck pro rychlé propojení je inovativní v tom, že umožňuje použití robustních konektorů na zařízeních v procesu a sloučení jejich signálů v příslušném slučovači. Ze slučovače vede mnohavodičový páteřní kabel do rozvaděče.

První projekt odstartoval v roce 2008, když chtěla americká společnost po Enerflex P&P sestrojit kompletní aminoplynové neutralizační zařízení pro zpracování zemního plynu.

Rychlé rozpojení a vzdálené I/O

Enerflex se rozhodl použít systém rychlého propojení do prostředí s nebezpečím výbuchu a systém vzdálených vstupů/výstupů BL20. BL20 je levné a snadno konfigurovatelné systémové řešení pro zpracování vzdálených vstupů/výstupů v prostředí s nebezpečím výbuchu. Vybrán byl I/O systém BL20 běžící pod protokolem EtherNet/IP, který má celosvětový certifikát pro divizi 2 / zónu 2.

Provedení potřebovalo přizpůsobit velký počet signálů a navíc snížit počet kabelů při zachování zákazníkem požadované rezervy 20 procent signálů.

Poté, co bylo dokončené kabelové vedení, programování PLC a sestavení zařízení v továrně Enerflex, bylo celé zařízení rozděleno do menších celků kvůli lodní dopravě. To znamená, že páteřní kabely ze slučovačů byly rozpojeny, svinuty k bodu rozpojení a zajištěny pro transport. Poté, co bylo zařízení přepraveno na místo a znovu sestaveno místními pracovníky, proces testování všech signálů byl díky provedení konektorů velmi krátký. Konektory umožňují pouze správné zapojení, dokončení proto bylo bezchybné, zvýšilo efektivitu a snížilo náklady.

Select Country

Turck worldwide

to top