TAS - Platforma služeb IIoT

Správa konfigurace a zařízení

TAS je zkratka pro Turck Automation Suite. Tato IIoT platforma vám umožní získat vše ze zařízení Turck a využívat kompletní řešení pro aktualizace, správu zařízení a inteligentní senzory. Budoucí verze TAS budou nabízet rozsáhlé funkce IIoT pro služby, jako je monitorování stavu nebo řízení rozhraní na počítačích nebo místních serverech.

Verze TAS V1 společnosti Turck zjednodušuje správu a uvádění do provozu zařízení Turck v sítích průmyslového Ethernetu i v aplikacích ARGEE a BEEP. Platforma IIoT TAS umožňuje také provádět důkladné studie proveditelnosti pro systémy RFID.

Network View zjednodušuje konfiguraci zařízení

TAS umožňuje spravovat všechna zařízení Turck ve vaší výrobní síti. Funkce skenování sítě vyhledá všechna dostupná ethernetová zařízení Turck v síti a přímo zobrazí příslušné informace o zařízení. Síťové zobrazení rovněž umožňuje přiřazovat IP adresy a hesla a provádět aktualizace firmwaru pro všechna zařízení v síti. Webové stránky všech ethernetových zařízení, které jsou specifické pro dané zařízení, jsou přístupné přímo z TAS. Podobně lze importovat a exportovat konfigurace IO-Link.

IO-Link View

Toto zobrazení poskytuje přehled o IO-Link masterech v síti a připojených zařízeních IO-Link. Provádět lze:

 • Číst informace o zařízení 
 • Provádět akce se zařízením, jako je wink, otevřít master v TAS, otevřít IODD konfigurátor, otevřít monitor zařízení. 
 • Filtrovat zobrazení vybraných zařízení IO-Link

Dávkové funkce pro rychlé uvedení do provozu

Mnoho funkcí zobrazení sítě lze provádět také jako dávkové funkce. To umožňuje aktualizovat a zpracovávat mnoho zařízení najednou, čímž se ušetří mnoho času při uvádění do provozu a údržbě rozsáhlých sítí - a to vše bez PLC nebo softwaru třetí strany. Možnost exportovat sítě zařízení ve formátu CSV rovněž zjednodušuje dokumentaci, spolupráci a správu. Možný je také dávkový import konfigurací IO-Link.

ARGEE View

Logický software ARGEE mění ethernetové I/O moduly společnosti Turck na logické řídicí jednotky s krytím IP67 pro použití přímo v terénu (Field Logic Controller). Tato funkce je na trhu dosud ojedinělá. TAS umožňuje pohodlně načíst programy ARGEE na skupinu zařízení v dávkovém procesu a centrálně je spravovat.

BEEP View

Protokol Backplane Ethernet Extension Protocol "BEEP" společnosti Turck vám pomůže snížit počet potřebných IP adres v průmyslové síti. Prostřednictvím IP adresy BEEP mastera lze přistupovat až ke 32 zařízením Turck IO. TAS centrálně a přehledně spravuje konfiguraci sítí BEEP i import a export konfigurací BEEP.

Aplikace IO-Link: využití funkcí inteligentních senzorů

Aplikace (Apps) jsou funkce TAS na úrovni zařízení, které lze velmi snadno spustit pomocí plug and play bez nutnosti další instalace. TAS V1 začíná s pěti aplikacemi:

 • IODD Configurator: Zařízení IO-Link všech výrobců lze parametrizovat pomocí IODD Configuratoru, který vytváří grafické zobrazení procesních dat IO-Link.
 • Turck Radar Monitor: stejně jako IODD Configurator poskytuje Radar Monitor grafické zobrazení dat ze senzoru. Uživatelé mohou velmi snadno nastavit filtry, měřicí okna a další parametry podle konkrétních požadavků aplikace.
 • Magnet monitor: Tato aplikace graficky zobrazuje data detektorů magnetického pole Turck IO-Link a usnadňuje tak jejich konfiguraci.

RFID aplikace: demo nástroje UHF

Platforma IIoT poskytuje tři demo nástroje UHF speciálně pro zařízení RFID v TAS:

 • Gate Applications simuluje hromadnou detekci tagů v aplikacích brány. Aplikace kontroluje, zda byly všechny tagy detekovány s dostatečnou jistotou. Každý, kdo někdy musel vyhodnocovat hromadnou detekci ručně, ví, kolik času a úsilí to ušetří.
   
 • Tag Trace umožňuje uživatelům určit ideální časy spuštění a zastavení pro optimální procesy čtení a zápisu v pohyblivých aplikacích.
 • Tag Population čte výkon čtení a zápisu na různých pozicích tagu statického objektu. Za tímto účelem čtečka UHF průběžně zvyšuje svůj výkon a indikuje minimální výkon potřebný ke spolehlivému přečtení tagu.

RFID Apps: HF Tag Actions

K dispozici různé funkce pro HF frekvenci, které pomáhají při údržbě systému nebo při návrhu systému RFID.

 • Skenování UID HF datových a vytvoření seznamu.
 • Přečtění metadat datového nosiče: Typ, velikost paměti a podporované funkce datového nosiče.
 • Čtení paměti datového nosiče (hexadecimální, ASCII).
 • Zápis dat do vybraných oblastí paměti.

Select Country

Turck worldwide

to top