TAS - Platforma služeb IIoT

Správa konfigurace a zařízení

TAS je zkratka pro Turck Automation Suite. Tato IIoT platforma vám umožní získat vše ze zařízení Turck a využívat kompletní řešení pro aktualizace, správu zařízení a inteligentní senzory. Budoucí verze TAS budou nabízet rozsáhlé funkce IIoT pro služby, jako je monitorování stavu nebo řízení rozhraní na počítačích nebo místních serverech.

Verze TAS V1 společnosti Turck zjednodušuje správu a uvádění do provozu zařízení Turck v sítích průmyslového Ethernetu i v aplikacích ARGEE a BEEP. Platforma IIoT TAS umožňuje také provádět důkladné studie proveditelnosti pro systémy RFID.

Network View zjednodušuje konfiguraci zařízení

TAS umožňuje spravovat všechna zařízení Turck ve vaší výrobní síti. Funkce skenování sítě vyhledá všechna dostupná ethernetová zařízení Turck v síti a přímo zobrazí příslušné informace o zařízení. Síťové zobrazení rovněž umožňuje přiřazovat IP adresy a hesla a provádět aktualizace firmwaru pro všechna zařízení v síti. Webové stránky všech ethernetových zařízení, které jsou specifické pro dané zařízení, jsou přístupné přímo z TAS. Podobně lze importovat a exportovat konfigurace IO-Link.

IO-Link View

Toto zobrazení poskytuje přehled o IO-Link masterech v síti a připojených zařízeních IO-Link. Provádět lze:

 • Číst informace o zařízení 
 • Provádět akce se zařízením, jako je wink, otevřít master v TAS, otevřít IODD konfigurátor, otevřít monitor zařízení. 
 • Filtrovat zobrazení vybraných zařízení IO-Link

Dávkové funkce pro rychlé uvedení do provozu

Mnoho funkcí zobrazení sítě lze provádět také jako dávkové funkce. To umožňuje aktualizovat a zpracovávat mnoho zařízení najednou, čímž se ušetří mnoho času při uvádění do provozu a údržbě rozsáhlých sítí - a to vše bez PLC nebo softwaru třetí strany. Možnost exportovat sítě zařízení ve formátu CSV rovněž zjednodušuje dokumentaci, spolupráci a správu. Možný je také dávkový import konfigurací IO-Link.

ARGEE View

Logický software ARGEE mění ethernetové I/O moduly společnosti Turck na logické řídicí jednotky s krytím IP67 pro použití přímo v terénu (Field Logic Controller). Tato funkce je na trhu dosud ojedinělá. TAS umožňuje pohodlně načíst programy ARGEE na skupinu zařízení v dávkovém procesu a centrálně je spravovat.

Codesys View pro Turck Automation Suite

Codesys View umožňuje správu instalací Codesys na několika kontrolérech ve vaší síti.

Codesys-View

Codesys-View lze použít k zobrazení téměř všech řídicích jednotek Turck s Codesys v síti (v budoucnu také pro zařízení TX). Ovládací programy připojených zařízení lze stáhnout a uložit. Uživatelé mohou také spouštět nebo zastavovat programy prostřednictvím TAS při studeném nebo teplém startu. Import programů na několika řídicích jednotkách Turck (obnovení) funguje také dávkově, což může práci s několika instancemi nesmírně urychlit. Prostřednictvím TAS lze také používat uživatelská jména a hesla Codesys.

BEEP View

Protokol "BEEP" (Backplane Ethernet Extension Protocol)  společnosti Turck vám pomůže snížit počet potřebných IP adres v průmyslové síti. Prostřednictvím IP adresy BEEP masteru lze přistupovat až ke 32 zařízením Turck IO. TAS centrálně a přehledně spravuje konfiguraci sítí BEEP i import a export konfigurací BEEP.

Aplikace IO-Link: využití funkcí inteligentních senzorů

Aplikace (Apps) jsou funkce TAS na úrovni zařízení, které lze velmi snadno spustit pomocí plug and play bez nutnosti další instalace.

IODD Configurator

Zařízení IO-Link všech výrobců lze parametrizovat pomocí nástroje IODD Configurator, který vytváří grafické zobrazení procesních dat IO-Link. 

Radar Monitor: vizualizace dat v reálném čase pro radarové senzory

Radar Monitor poskytuje grafické zobrazení dat z radarových senzorů Turck. Uživatelé mohou velmi snadno nastavit filtry, měřicí okna a další parametry podle požadavků konkrétní aplikace. Umožňuje komplexní sledování stavu a zvyšuje dostupnost stroje, včas odhaluje závady a předchází nákladným škodám a prostojům.

BEEP View

Protokol Backplane Ethernet Extension Protocol "BEEP" společnosti Turck vám pomůže snížit počet potřebných IP adres v průmyslové síti. Prostřednictvím IP adresy BEEP mastera lze přistupovat až ke 32 zařízením Turck IO. TAS centrálně a přehledně spravuje konfiguraci sítí BEEP i import a export konfigurací BEEP.

Aplikace IO-Link: využití funkcí inteligentních senzorů

Aplikace (Apps) jsou funkce TAS na úrovni zařízení, které lze velmi snadno spustit pomocí plug and play bez nutnosti další instalace. TAS V1 začíná s pěti aplikacemi:

 • IODD Configurator: Zařízení IO-Link všech výrobců lze parametrizovat pomocí IODD Configuratoru, který vytváří grafické zobrazení procesních dat IO-Link
 • Turck Radar Monitor: stejně jako IODD Configurator poskytuje Radar Monitor grafické zobrazení dat ze senzoru. Uživatelé mohou velmi snadno nastavit filtry, měřicí okna a další parametry podle konkrétních požadavků aplikace.
 • Magnet monitor: Tato aplikace graficky zobrazuje data detektorů magnetického pole Turck IO-Link a usnadňuje tak jejich konfiguraci.

Monitor vibrací: Proaktivní údržba pomocí senzorů CMVT

Snímač vibrací a teploty CMVT optimalizuje intervaly údržby, upozorňuje na kritické vibrace, detekuje problematické stavy stroje a měří teplotu. Ve spojení s monitorem vibrací zvyšuje dostupnost stroje, zabraňuje nákladným škodám a usnadňuje integraci do stávajících systémů.

Monitor magnetického pole

Tato aplikace graficky zobrazuje data detektorů magnetického pole Turck IO-Link a usnadňuje tak jejich konfiguraci.

Úvodní video TAS

RFID aplikace: demo nástroje UHF

Platforma IIoT poskytuje tři demo nástroje UHF speciálně pro zařízení RFID v TAS:

 • Gate Applications simuluje hromadnou detekci tagů v aplikacích brány. Aplikace kontroluje, zda byly všechny tagy detekovány s dostatečnou jistotou. Každý, kdo někdy musel vyhodnocovat hromadnou detekci ručně, ví, kolik času a úsilí to ušetří.
   
 • Tag Trace umožňuje uživatelům určit ideální časy spuštění a zastavení pro optimální procesy čtení a zápisu v pohyblivých aplikacích.
 • Tag Population čte výkon čtení a zápisu na různých pozicích tagu statického objektu. Za tímto účelem čtečka UHF průběžně zvyšuje svůj výkon a indikuje minimální výkon potřebný ke spolehlivému přečtení tagu.

RFID apps: HF Tag Actions

K dispozici různé funkce pro HF frekvenci, které pomáhají při údržbě systému nebo při návrhu systému RFID.

 • Skenování UID HF datových a vytvoření seznamu.
 • Přečtění metadat datového nosiče: Typ, velikost paměti a podporované funkce datového nosiče.
 • Čtení paměti datového nosiče (hexadecimální, ASCII).
 • Zápis dat do vybraných oblastí paměti.

HF Tag Actions

 • HF Quality nyní zobrazuje kvalitu přenosu a sílu hodnoty RSSI pro čtecí/zapisovací hlavy Turck Ethernet, jako je Q130. To zajišťuje větší transparentnost a bezpečnost při uvádění systémů HF RFID do provozu.

 • HF Tune Antenna zobrazuje potenciální rozladění HF čtecích/zapisovacích hlav pro velké vzdálenosti (TNSLR). To může být způsobeno kovovým prostředím. Na základě analýzy mohou uživatelé přijmout a zkontrolovat opatření k zajištění výkonu čtení/zápisu i na velké vzdálenosti.

Cable Monitor

Aplikace Cable Monitor zobrazuje napětí a proud konektorů M12Plus. To umožňuje včas rozpoznat kolísání proudu nebo poklesy napětí. Zobrazuje se také teplota konektorů, která může indikovat závady.

Cable Monitor zobrazuje napětí a proud konektorů M12Plus (klikněte pro zvětšení)

Select Country

Turck worldwide

to top