Identifikace kryokontejnerů

Monitorování chladicích nádrží chrání produkty a meziprodukty, a to i bez trvalého připojení k databázi

Ve farmaceutickém průmyslu se často používají kryonosiče nebo jiné kontejnery s aktivním chlazením, které se přepravují z jednoho zařízení do druhého.K identifikaci těchto kontejnerů se obvykle používají soubory DIN A4, identifikační listy a kódy datových matic, aby nebylo možné tyto kontejnery během přepravy monitorovat. V případě nehody není možné jednoznačné přiřazení kryokontejneru a jeho obsahu.

RFID systém BL ident od společnosti Turck umožňuje jasné a bezproblémové monitorování během výroby, přepravy a skladování.

VÝHODY:

  • Bezpečná identifikace pomocí RFID systému BLident zabraňuje chybám při přidělování
  • Spolehlivá identifikace i při nepřesném umístění kontejnerů díky zvláště široké HF čtecí/zapisovací hlavě s dlouhým dosahem

  • S RFID systémem BL ident může být kryokontejner spolehlivě monitorován

  • Čtecí/zapisovací hlavy Q80 spolehlivě rozpoznávají kontejnery i v případě nepřesného polohování

Jednoduché umístění nádoby šetří čas 

Řešení pro automatickou identifikaci se musí snadno používat. Čtecí/zapisovací hlava TNLR-Q80L400-H1147 je obzvláště široká, a umožňuje tak spolehlivé čtení značky bez nutnosti zdlouhavého nastavování polohy. Ve spojení se správným tagem je možné dosáhnout velkého rozsahu čtení/zápisu až 30 cm a více. 

Zvýšená spolehlivost procesu

Hodnota kultur v kryonádobách a chladicích nádobách může rychle dosahovat statisíců. Řešení identifikace na bázi RFID zajišťují, že procesy jsou spuštěny pouze tehdy, když je jisté, že se správná nádoba nachází na požadovaném místě. Je také možné ověřit, zda byly kontejnery včas sterilizovány. 

Zprávy o kvalitě na jedno stisknutí tlačítka

Kompletní dokumentace procesů se mnohem snadněji zajišťuje, protože všechny potřebné údaje jsou k dispozici v systému. Již není nutné spoléhat na pečlivost odpovědných kolegů a kompletní dokumentaci lze zajistit bez nutnosti přítomnosti personálu. Zprávy o kvalitě pro FDA a další zkušební orgány tak lze vytvářet bez většího manuálního úsilí.

Select Country

Turck worldwide

to top