Výhody

Modularizace jako pohon pokroku

Skutečnost, že modularizace také získá uznání ve strojírenství je logická. Ostatní průmyslová odvětví již dokončila svůj vývoj od řemeslné výroby po výrobu sériovou. Pokud se věci vyrábějí sériově, lze k dosažení zvýšení efektivity využít ekonomické měřítko. Monotónní procesy jsou automatizovány a zaměstnanci jsou uvolněni pro kreativní činnosti, které zvyšují přidanou hodnotu. Právě modularizace je hnací silou inovací, která nyní udává směr směr při konstrukci strojů a výrobních linek.

Na trhu za krátký čas

Modulární stroje splňují mnoho požadavků dnes kladených na průmyslové výroby:

  • Usnadňují objednávkové procesy
  • Zkracují termíny dodání
  • Zvyšují flexibilitu pro zákazníka a výrobu, když jsou stroje rozšiřovány nebo přesouvány

Decentralizovaná automatizace od společnosti Turck

Vaše výhody na první pohled:

Okno prohlížeče zobrazuje liniový diagram ve stromové struktuře

Programovací prostředí ARGEE nabízí dvě úrovně výkonnosti programování. Zde zobrazený liniový editor je obzvláště jednoduchý. Logické funkce lze programovat pomocí vývojového diagramu a rozevíracích polí

Polní logický kontrolér ARGEE

Technologie polního logického kontroléru (také známé jako FLC - Field Logic Controller) společnosti Turck přináší logické funkce přímo na úroveň sběru signálů polní instrumentace. Webové programovací prostředí ARGEE uvádí logické funkce do blokových I/O modulů společnosti Turck s multiprotokolovou ethernetovou technologií. To znamená, že z I/O modulů je vytvořen inteligentní polní logický kontrolér.

Více informací na technologické stránce polního logického kontroléru (FLC)

Snížení nákladů na stroj

Snížení nákladů na stroj není jen otázkou výběru správných komponent. Jednoduchá integrace je klíčem k úspěchu. Nastavování stroje bez rozvaděče jšetří čas, peníze i prostor. Standardizovaná automatizace Vašeho stroje pomocí inteligentních komponent společnosti Turck také snižuje zdroje chyb a výdaje na dokumentaci při opětovném použití modulů.

Flexibilní použití v Ethernetu

Díky multiprotokolové ethernetové technologii společnosti Turck mohou být I/O moduly nasazeny v ethernetových sítích s protokoly PROFINET, EtherNet/IP a Modbus TCP. Moduly automaticky rozpoznají sběrnicový protokol během bootovací fáze bez potřeby jakéhokoliv zásahu uživatele.

Snadný návrh bezpečnostních aplikací

Bezpečnostní funkce řízené centrálním ethernetově založeným bezpečnostním PLC komplikují modulární provedení. Navíc centrálně řízené bezpečnostní aplikace podléhají dlouhým časům odezvy, které pak vyžadují větší bezpečnostní vzdálenosti mezi zdrojem nebezpečí a senzorem. Decentralizované bezpečnostní kontroléry zrychlují bezpečnostní funkce a tím zkracují bezpečnostní vzdálenosti. Decentralizované bezpečnostní řešení také snižuje náklady.

Ikony pro bezpečnostní funkce, připojené k bezpečnostním I/O modulům

Decentralizované bezpečnostní moduly, které řídí bezpečnostní aplikace, se vyhýbají dlouhým dobám odezvy, což usnadňuje proces návrhu

Podpora webového serveru

Integrované webové servery modulů usnadňují uvedení do provozu a diagnostiku. Na první pohled můžete zobrazit významná data jako je typ modulu, firmware, IP adresa nebo PROFINET jméno. Diagnostické informace jsou zobrazovány ve webovém serveru v prostém textu.

Snadné vytváření sítí

Globální síťové proměnné prstředí CoDeSys usnadňují vytváření síťových struktur s vícero I/O stanicemi. Tímto způsobem lze rychle a snadno připojit různé systémy. Standardní komunikační protokoly umožňují obousměrnou výměnu dat.

Rychlé programování

Aby byla zajištěna rychlá integrace do CODESYS prostředí, společnost Turck nabízí ovladačové knihovny pro cílový systém. Sběrnicové I/O moduly mohou být snadno vloženy do konfigurace pomocí přístupu "drag and drop". Diagnostika, funkce uvedení do provozu i funkční bloky také podporují uživatele.

Select Country

Turck worldwide

to top