Chlazení měničů

Čínský nákladní vlak používá hlídače průtoku FCS od společnosti Turck pro sledování chlazení v měničích.

Čínský výrobce lokomotiv spoléhá na hlídače průtoku společnosti Turck pro svou nákladní lokomotivu. Hlídače průtoku pro plynná média sledují proud vzduchu v měničích pro pomocné jednotky. Turck dokázal přesvědčit zákazníka kompaktním senzorem se závitem, který může přesně měřit rychlost proudění i když médium změní teplotu.
  • Měniče v nákladní lokomotivě produkují hodně tepla, které musí být odstraněno

  • Kompaktní senzory společnosti TURCK jsou vhodné i do stísněných prostor rozvaděčů

Hnací síla vysoce výkonné AC lokomotivy je zprostředkována trakčním proudovým měničem, který je umístěn v rozvaděči měniče. Lokomotiva je také vybavena dvěma nezávislými pomocnými výkonovými měniči. Pomocné měniče zásobují energií pomocné jednotky, jako jsou chladící ventilátory, vodní a olejová pumpa nebo klimatizační jednotka. Hlavní jednotka také nabíjení baterie, topení a ostatní přídavné zařízení. Pomocné měniče pracují redundantně: jeden je v provozu a druhý v pohotovostním režimu. S tak velkými zátěžemi závisí bezporuchový provoz lokomotivy na funkci měničů a rozvaděčů, ve kterých jsou umístěny.

Teplota v rozvaděči stoupá tím více, čím déle jsou měniče v provozu. Rozvaděče jsou z toho důvodu vybaveny aktivním chladícím systémem, který odstraňuje vznikající teplo. Cirkulace vzduchu musí být neustále monitorována, aby bylo zajištěno chlazení bez přerušení. Konstruktéři lokomotivy se vydali hledat senzorové řešení, které by poskytlo stabilní výstup signálu při konstantním proudění, bez  ohledu na změny teplot. Dalším požadavkem bylo, aby bylo možné zařízení bez problémů umístit do stísněného prostoru rozvaděče.

Turck řešení: Zarovnaná montáž

Hlídače proudění společnosti Turck v provedení M18 pro plynná média se ukázaly být řešením, které splňovalo všechny požadavky výrobce lokomotivy. FCS-M18-LIX je kompaktní hlídač proudění ve válcovém pouzdře se závitem, který umožňuje montáž i do stísněných prostor. Ačkoliv je použitý kalorimetrický princip měření citlivý na změny teplot, senzory Turck toto kompenzují speciálním provedením senzoru a takzvanou zarovnanou montáží: měřicí rezistor a vyhřívaný měřicí rezistor musí být umístěny paralelně ke směru proudění. Toto zarovnání umožňuje využít úplný potenciál hlídačů, které se použijí. Pokud je hlídač špatně umístěn, ohřátý vzduch by mohl ovlivnit měření, které by bylo interpretováno jako změna proudění. Zarovnání zajistí, že změny teploty procházejícího vzduchu nebudou mít vliv na měření.

Jakmile je FCS-M18-LIX, zvláště vhodný pro plynná média, správně namontován, měří spolehlivě a nepřetržitě proudění vzduchu v elektrických lokomotivách - i když se mění teplota. Senzor Turck také pomáhá udržet na minimu intervaly údržby a zvýšit efektivitu. Hlídače proudění společnosti Turck také plní druhý požadavek zákazníka. Tímto požadavkem je kompaktní provedení, které slučuje snímač a vyhodnocovací jednotku v jednom pouzdře. Senzory s delším pouzdrem nebo oddělenou vyhodnocovací jednotkou by v tomto případě nemohly být nasazeny.

Select Country

Turck worldwide

to top